Institutul Muncii a fost gazda conferinței regionale “Tehnici de formare a cadrelor sindicale și activiștilor în condiții de criză. Cooperare și schimb de experiență între centrele sindicale naționale din Moldova și Ucraina”, organizată în perioada 4-5 septembrie de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), cu suportul Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

Timp de două zile, sindicaliști din Republica Moldova și Ucraina au abordat strategii educaționale în domeniul formării sindicale. Agenda conferinței a inclus prezentări ale participanților și discuții pe marginea activităților educaționale desfășurate.

În cadrul conferinței, Sergejus Glovackas, ofițer de birou pentru Europa și Asia Centrală (OIM – ACTRAV), a comunicat despre priorități globale și regionale în domeniul formării sindicale. Sergejus Glovackas a subliniat că anume pregătirea cadrelor sindicale și formarea continuă a acestora, în baza standardelor educaționale internaționale, constituie elementul cheie în depășirea crizelor multiple cu care se confruntă societățile și mișcarea sindicală la nivel internațional, regional și național.

La rândul său, Igor Zubcu, președintele CNSM, s-a referit la prioritățile mișcării sindicale din Republica Moldova în domeniul educațional, organizarea activității de cercetare, de formare sindicală și profesională în scopul realizării Strategiei CNSM pentru anii 2022-2027, direcționarea procesului educațional și de cercetare spre consolidarea mișcării sindicale și formarea efectivului sindical activ, eforturile CNSM în ceea ce privește instruirea și formarea continuă a formatorilor sindicali.

De asemenea, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a expus o prezentate în care s-a referit pe larg la modul cum este organizat procesul educațional în cadrul mișcării sindicale din Republica Moldova, actele normative în domeniul formării sindicale, activitatea organelor sindicale care gestionează procesul educațional, activitatea formatorilor sindicali, finanțarea procesului educațional, date statistice cu privire la instruirea membrilor de sindicat.

În același timp, sindicaliștii din Ucraina au fost familiarizați cu activitatea Institutului Muncii, activitățile educaționale planificate pentru următoarea perioadă, organizarea proiectelor educaționale precum “Școala Sindicală din Moldova”, diverse proiecte de instruire a tinerilor sindicaliști, numeroase proiecte tematice implementate în ultimii ani.

Sindicaliștii din cele două țări au avut posibilitatea să facă schimb de experiență și să-și împărtășească experiența acumulată în domeniul formării sindicale, să analizeze programe educaționale implementate de diverse centre sindicale național-ramurale, organizarea proceselor educaționale la nivel de teritoriu, inclusiv pentru reprezentanții structurilor de femei și tineret.