Interviu cu Galina Biciușca, președinta Organizației sindicale primare a angajaților de la SRL „Aurul Agricol”, satul Sturzovca, raionul Glodeni, contabilă, reprezentanta Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind”.

Acest interviu a fost realizat în cadrul campaniei naționale „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, parte a unei serii de interviuri cu genericul „Istorii de succes ale femeilor lideri de sindicat din mediul rural”.

– Doamnă Biciușca, cum ați început activitatea în cadrul sindicatelor?

Activez în cadrul întreprinderii SRL „Aurul Agricol” din satul Sturzovca, raionul Glodeni, încă de la fondare, din anul 2014, în calitate de contabilă. La propunerea colectivului de muncă, am fost aleasă în calitate de președintă a organizației sindicale. Întreprinderea este mică, muncesc aici 24 de persoane, dintre care opt sunt tractoriști. Consider că un lider sindical trebuie să aibă capacitatea de a uni oamenii, de a face tot posibilul pentru a le apăra drepturile, să dezvolte un climat de muncă sănătos și să găsească mijloace de conlucrare eficientă cu angajatorul. Liderul sindical trebuie să fie o persoană combativă, care știe să pună în prim plan interesele colectivului de muncă. Salariații de la întreprindere beneficiază de prevederile Contractului colectiv de muncă, iar sindicatul monitorizează cu atenție cum sunt implementate prevederile acestui document important în relațiile de muncă. În Contractul colectiv de muncă sunt incluse prevederi care se referă la nivelul salariului minim, la timpul de muncă și timpul de odihnă, concediul de odihnă, diferite facilități legate de îngrijirea copiilor, evenimente speciale din viața oamenilor. De sărbători, fie că este vorba despre sărbătorile de iarnă, pascale, de sărbători profesionale, Ziua Internațională a Femeii sau de alte sărbători, salariații au parte de diferite cadouri.

– Care sunt principalele probleme cu care vă confruntați în teritoriu și cum le soluționați?

Astăzi, întreprinderile din ramură se confruntă cu grave probleme în ceea ce privește comercializarea produselor agricole. În special, ne confruntăm cu această problemă în ultimii doi ani. Prețurile la comercializarea producției agricole sunt foarte mici. Această situație afectează cel mai mult anume întreprinderile mici, cu o specializare îngustă, cum este întreprinderea noastră. Acum suntem într-o stagnare și nu vedem că în timpul apropiat am putea înregistra creșteri care ne-ar permite să ne dezvoltăm. Evident că această situație afectează situația legată de locurile de muncă și nivelul de salarizare.

Mai avem în sat oameni care doresc să muncească acasă, dar nu avem locuri de muncă. Cel mai mult au de suferit tinerii care nu au unde să lucreze în sat și, din această cauză, migrează în alte țări pentru a avea un trai mai bun, un loc de muncă bine plătit. Este o problemă care afectează grav localitățile rurale. Satele pur și simplu se depopulează. Este necesar ca autoritățile să acorde mai multă atenție acestor probleme, pentru a crea condiții de muncă și de trai la sate, astfel încât oamenii să nu-și dorească să emigreze în alte țări. Discuții sunt multe, dar fapte foarte puține. Despre aceste probleme se discută deja de mulți ani, dar nu vedem să se întreprindă ceva concret. Este nevoie de o altă abordare a acestor probleme, dacă ne dorim cu adevărat o schimbare.

– Cum sunt respectate drepturile femeilor în teritoriu și cât de bine își cunosc acestea drepturile?

Problemele cu care se confruntă femeile la sate sunt, de asemenea, legate de fenomenul migrației. Mulți bărbați au plecat la muncă în străinătate, iar pe umerii femeilor a rămas grija pentru familie și gospodărie, educația copiilor, grija de părinții vârstnici. În ceea ce privește respectarea drepturilor femeilor, în cadrul întreprinderii noastre nu avem cazuri de violență sau comportament neadecvat față de femei. Desigur, orice abuz la adresa femeilor este inacceptabil și condamnabil. De asemenea, nu avem cazuri de inechități la locul de muncă în ceea ce privește remunerarea muncii sau condițiile de muncă. Nu împărțim salariații pe criterii de gen, toți se bucură de condiții egale, indiferent dacă vorbim despre femei sau bărbați. Dacă este să ne referim la problemele cu care se confruntă astăzi femeile, pot spune că este o mare nedreptate situația legată de vârsta de pensionare a femeilor, care trebuie înlăturată. Nu este corect ca femeile să iasă la pensie la vârsta de 63 de ani. Viața la sat este foarte grea. Ziua de muncă a femeilor începe înainte de răsăritul soarelui și se încheie noaptea târziu. Femeile trebuie să facă față la multe probleme, iar asta este foarte complicat și solicitant. Cunoaștem faptul că legislația actuală include pensia anticipată, dar prevederile la acest capitol nu sunt cele mai potrivite. În vechimea în muncă nu sunt incluse nici perioada de studii, nici perioadele de îngrijire a copiilor sau perioadele legate de concediul de boală. Legislația la capitolul dat are mai multe lacune și este necesar ca partenerii sociali să găsească soluții la problema legată de vârsta la care femeile din Republica Moldova se pensionează.

Având în vedere că la întreprinderile din sectorul agricol pot să existe diverse situații de risc sporit de accidentare la locul de muncă, acordăm o atenție deosebită proceselor legate de respectarea cerințelor în domeniul securității și sănătății în muncă. Salariații sunt instruiți în modul corespunzător. Sunt echipați cu cele necesare echipamente – măști de protecție, ochelari de protecție, respiratoare.  

Ne bucură faptul că avem o conlucrare bună cu conducerea întreprinderii. Discutăm despre probleme cu care se confruntă salariații și sunt întreprinse măsurile necesare pentru a avea condiții de muncă mai bune. Angajatorul este atent la solicitările organizației sindicale și soluționăm problemele care apar în procesul de muncă. Bunăoară, recent, chiar dacă nu am avut bilete de tratament la sanatoriu, administrația întreprinderii a procurat bilete de tratament din mijloacele întreprinderii, de care au beneficiat mai mulți salariați pentru a-și întrema sănătatea.

– Cum apreciați lansarea de către CNSM a campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”?

– Suntem la curent cu lansarea campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”. Sperăm că această campanie va contribui la dezvoltarea mișcării sindicale în teritoriu. Ne dorim ca sindicatele să obțină majorarea salariului minim pe țară în timpul cel mai apropiat, așa cum a solicitat în ultima perioadă conducerea CNSM în dialog cu partenerii sociali.

– Ce mesaj aveți pentru femeile sindicaliste?

– Le doresc tuturor femeilor din țara noastră multă sănătate, să aibă puteri să obțină rezultatele dorite, în familie, la locul de muncă. Pace nouă tuturor.

– Vă mulțumim pentru interviu și vă urăm succes!

Interviu realizat de Ion Sclifos

Mai multe informații despre campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale” puteți accesa pe pagina web a CNSM www.sindicate.md și pe site-ul www.vocea.md

Acest interviu poate fi găsit și în ziarul “Vocea Poporului”, ediția din 4 august 2023.

Interviul video poate fi accesat aici.