Miercuri, 21 iunie curent, a avut loc, în regim online, ședința Biroului executiv al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), la care au participat reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. În cadrul ședinței, s-a decis convocarea, pe 28 iunie curent, la ora 13.30, a unei ședințe extraordinare a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, precum și au fost stabilite subiectele ce urmează a fi discutate de partenerii sociali.

Astfel, membrii comisiei vor examina proiectul de lege pentru modificarea articolului 43 cu indicele 1 din Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (număr unic 355/MDED/2023), elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Acesta vizează liberalizarea accesului pe piața națională a muncii a străinilor proveniți din anumite state, precum și a străinilor care dețin drept de ședere provizorie și au în context timp liber disponibil în afara ocupației de bază (studii la facultate). Liberalizarea accesului la muncă pentru cetățenii UE corespunde planului de măsuri necesare a fi implementate datorită obținerii de către Republica Moldova a calității de țară candidat de aderare la UE.

Totodată, urmează a fi examinată problema abordată anterior de sindicate referitor la alocarea mijloacelor financiare autorităților publice locale pentru asigurarea respectării prevederilor cadrului legal și implementării măsurilor prevăzute de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar pentru toți angajații din sectorul bugetar. Este vorba, în principal, de propunerea de majorare a salariilor în unitățile bugetare de nivel local cu 1300 de lei în proiectul HG pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023.

Sursa: ziarul “Vocea Poporului”

Foto simbol