Urmare a încheierii Acordului de colaborare pe domenii de interes comun dintre Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” din România, semnat la data de 12 octombrie 2022, la Chișinău, membrii de sindicat din Republica Moldova pot beneficia de același tarif de odihnă în cadrul mai multor complexe hoteliere din țara vecină, similar celui practicat pentru membrii de sindicat din România.

Informații detaliate despre locațiile administrate de CNS „Cartel ALFA” (în cadrul SC ALFA Hotels SRL), printre care hotelele „Venus ” (Slănic Moldova), „Parâng” (Băile Olăneşti), „Carpați” (Predeal) le găsiți la: https://www.alfahotels.ro.

Salariații, membrii de sindicat ai CNSM, pot beneficia de această ofertă urmând câțiva pași: rezervarea direct la stațiune cu menționarea statutului de membru de sindicat, solicitarea confirmării de membru de sindicat de la centrul sindical național-ramural (CSNR), prezentarea la stațiunea balneosanatorială din România cu confirmarea CNSM, recepționată pe mail.

Pentru mai multe detalii despre oferte, tarife, condiții, contactați: tel: (022) 266-550, e-mail: natalia.avasiloae@cnsm.md.

Totodată, ținem să precizăm că în baza Hotărârii Comitetului Confederal al CNSM din 23 martie 2023, cu privire la stabilirea prețurilor biletelor de tratament pentru membrii de sindicat din România în stațiunile balneoclimaterice ale CNSM, membrii de sindicat ai CNS ,,Cartel ALFA”, care își doresc un sejur de 12 zile, în camera dublă standard, destinat tratamentului în stațiunile balneoclimaterice ale CNSM (Sanatoriul ,,Nufărul Alb”, Stațiunea balneoclimaterică ,,Codru”, Stațiunea balneară ,,Bucuria-Sind”), pot beneficia de o reducere de 10% din costul biletului de tratament, similară cu cea oferită membrilor de sindicat ai CNSM.

Amintim că, conform prevederilor Acordului de colaborare pe domenii de interes comun dintre CNSM și CNS “Cartel ALFA”, valabil pentru perioada 2022–2026, părțile se declară de acord să colaboreze, să întreprindă acțiuni comune sau coordonate pentru realizarea sarcinilor statutare și scopurilor prevăzute în programele proprii.