Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) în parteneriat cu Uniunea Globală „IndustriALL“, au organizat astăzi, 18 mai, în or. Vadul lui Vodă, seminarul internațional cu genericul „Tranziția justă ca răspuns sindical la schimbările climatice și viitoarele reforme ale balanței energetice globale“.

La activitate au participat peste 30 de președinți ai organizațiilor sindicale primare din cadrul FSCRE, reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Ministerului Energiei, Agenției pentru Eficiență Energetică, S.A. „Moldovagaz”. De asemenea, precizăm că evenimentul a fost organizat în format hibrid, cu participarea online a experților în domeniul energetic din străinătate.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a specificat că obiectivul acestei activități este de a susține eforturile organizațiilor sindicale în procesul de tranziția justă în domeniul energetic, care reprezintă o provocare pentru societate și sindicate. În acest sens, a fost elaborat un ghid ce conține informații utile pentru reprezentanții salariaților legate de aspecte juridice, instrumente practice pe care sindicatele le pot aplica în activitatea lor pentru a dezvolta strategii și planuri de acțiuni menite să protejeze drepturile și interesele lucrătorilor din sfera energetică.

Vadim Borisov, secretar regional al Uniunii Globale „IndustriALL“, a comunicat că sindicatele trebuie să fie implicate în toate activitățile ce se referă la tranziția justă în domeniul energetic, în procesele de luare a deciziilor, astfel încât drepturile lucrătorilor să nu fie afectate. De asemenea, Vadim Borisov s-a referit la poziția Uniunii Globale „IndustriALL“ în domeniul dat, abordările internaționale, precizând că sindicatele trebuie să conlucreze cu angajatorii și guvernele și să dezvolte programe pe termen lung.

Prezent la activitate, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a subliniat că subiectul abordat este unul de maxim interes pentru organizațiile sindicale, și a accentuat că este necesar de identificat acel echilibru care ar asigura o tranziție eficientă spre „economia verde“, dar și protecția intereselor lucrătorilor, prin implicarea tuturor partenerilor sociali, pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă.

La rândul său, Ilie Tutunaru, membru al Consiliului de administrare al S.A. „Moldovagaz”, a menționat că acest seminar este unul util și necesar, un prim pas pentru o mai bună pregătire a tuturor actorilor implicați în procesul de tranziție spre „economia verde“. 

Participanții au discutat despre situația energetică din Republica Moldova și perspectivele utilizării surselor energiei regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea utilizării energiei regenerabile, cum este afectată Republica Moldova de schimbările climatice și provocările cu care se confruntă actorii din domeniul energetic.  

Totodată, participanții au dezbătut pe marginea chestiunilor legate de implicarea organizaților sindicale în procesele legate de tranziția la „economia verde“, au fost familiarizați cu diverse practici internaționale și studii de caz în domeniul utilizării eficiente a resurselor energetice și energiei regenerabile.