Peste 60 de tineri și lideri ai organizațiilor sindicale primare din ramura gaze participă în perioada 19-20 mai la cea de-a 17-a ediție a Forumului Comisiei de Tineret a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), care a demarat astăzi, 19 mai, în or. Vadul lui Vodă. Potrivit organizatorilor, obiectivul forumului este de a contribui la motivarea apartenenței la sindicat în rândul tinerilor salariați și sporirea abilităților de reprezentare a drepturilor acestora.

La inaugurarea forumului au fost prezenți conducerea FSCRE, Lilia Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Vadim Borisov, secretar regional al Uniunii Globale „IndustriALL“.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a subliniat că politicile legate de protejarea drepturilor tinerilor salariați reprezintă o prioritate pentru sindicaliștii din ramura gaze, în Convenția Colectivă la nivel ramural fiind stabilite beneficii și garanții concrete ce vizează protecția social-economică a tinerilor. Liderul sindical a îndemnat tinerii să fie activi, să participe la procesul decizional la nivel de unitate, să vină cu idei și propuneri, astfel încât aceștia să poată să-și pună în valoare potențialul în Republica Moldova.

Totodată, Vadim Borisov, secretar regional al Uniunii Globale „IndustriALL“, a informat tinerii despre ce reprezintă „IndustriALL“ la nivel global, organizație al cărei membră este și FSCRE, realizările acestei organizații la nivel internațional, inclusiv abordările în domeniul politicilor de tineret.

În mesajul adresat participanților la forum, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a apreciat activitatea FSCRE în domeniul susținerii tinerilor salariați din ramură, remarcând promovarea activă a drepturilor acestora.  Vicepreședinta CNSM a subliniat că este important ca tinerii să valorifice oportunitățile oferite de sindicate, să participe la activitățile organizate pentru a crește profesional, a se dezvolta personal, a face schimb de experiență și practici, pentru a fi performanți în activitatea lor și a obține noi realizări.

De asemenea, Lilia Terentiev, președinta Comisei de Tineret a FSCRE, și Veronica Munteanu, vicepreședinta Comisei de Tineret a CNSM, au vorbit despre importanța afilierii la sindicate, rolul structurilor sindicale, și au venit cu îndemnuri adresate participanților la forum de a contribui la dezvoltarea mișcării sindicale.

Timp de două zile, tinerii vor participa la mai multe activități de instruire, diverse concursuri interactive, vor pune în discuție problemele cu care se confruntă la locul de muncă și vor identifica soluții. Astfel, cei prezenți vor obține abilități în domeniul artei oratorice, cum să pregătească un discurs și să depășească diverse bariere în procesul de comunicare, cum să gestioneze stresul și emoțiile, importanța inteligenței emoționale.

Sâmbătă, 20 mai, participanții la forum vor prezenta lucrările elaborate în cadrul  concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE“ și își vor demonstra abilitățile la concursul „Victorina sindicală“, unde vor fi abordate tematici precum:

  • Comunicarea: noțiuni de bază, modalități de comunicare în sindicat;
  • Drepturile sindicale: baza legislativă și normativă care reglementează activitatea sindicală;
  • Dialogul social la nivel de întreprindere: contractul colectiv de muncă, tehnici și tactici de negociere;
  • Organising sindical: constituirea și dezvoltarea unei echipe sindicale eficiente;
  • Securitatea și sănătatea în muncă: acte legislative și normative în domeniul dat.  

Rezultatele concursurilor și mai multe informații despre forum vor fi publicate pe pagina web a FSCRE.