Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit joi, 27 aprilie, în cadrul ședinței ordinare, pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de importanță social-economică.

Conform ordinii de zi, sindicaliștii au discutat despre evoluția indicatorilor care vizează respectarea drepturilor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat, componența nominală a părții sindicatelor în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, instituirea „Zilei organizației sindicale primare”, diverse chestiuni organizatorice cu privire la activitatea CNSM.

Sindicaliștii au luat act de Nota informativă cu privire la evoluția indicatorilor care vizează respectarea drepturilor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat. În context, s-a menționat că CNSM va continua acordarea suportului metodologic și de instruire în scopul sporirii capacităților structurilor sindicale primare de a negocia și încheia contracte colective de muncă, iar centrele sindicale național-ramurale vor întreprinde măsuri în vederea sporirii numărului și calității contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate; acordării suportului structurilor sindicale primare la asigurarea respectării contractelor colective de muncă; monitorizării cazurilor de nerespectare a contractelor colective de muncă.

În cadrul ședinței, membrii Comitetului Confederal al CNSM au aprobat componența nominală a părții sindicatelor în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și membrii Biroului executiv ai Comisiei. Precizăm că la data de 5 mai curent, după o pauză de câteva luni, este planificată convocarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective.

Totodată, sindicaliștii au fost informați despre raportul statistic privind instruirea cadrelor și activului sindical în anul 2022, pus în discuție în cadrul ședinței Consiliului Educațional al CNSM din 26 aprilie curent. Pe parcursul anului 2022, CNSM și centrele sindicale național-ramurale au organizat un șir de activități educaționale la care au participat peste 11 000 de persoane. Cei prezenți au fost informați că în luna iunie 2023 va fi lansat o nouă ediție a „Școlii Sindicale din Moldova”.

De asemenea, membrii Comitetului Confederal au aprobat propunerea președintelui CNSM, Igor Zubcu, de a institui „Ziua organizației sindicale primare”, pentru a fi marcată anual la data de 28 martie. Amintim că la data de 28 martie 2023, CNSM a lansat la Chișinău campania națională „Organizația primară–energia mișcării sindicale”. Obiectivul general al campaniei este sporirea rolului și a potențialului organizațiilor sindicale primare în asigurarea drepturilor și garanțiilor salariaților, membri de sindicat.

Precizăm că, Comitetul Confederal este organul de conducere al CNSM în perioada dintre ședințele Consiliului General. Comitetul Confederal al CNSM definește pozițiile Confederației în probleme de actualitate sindicală națională și internațională; îndeplinește rezoluțiile și hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acțiuni.