Apelul participanților la masa rotundă „Munca în condiții sigure și sănătoase – un drept fundamental al salariaților la locul de muncă”

Noi, participanții la masa rotundă „Munca în condiții sigure și sănătoase – un drept fundamental al salariaților la locul de muncă”, constatăm cu îngrijorare că situația în domeniul securității și sănătății la locul de muncă este destul de gravă.

Condițiile de muncă și mediul de muncă neconforme, utilizarea echipamentului tehnic și tehnologiile folosite și procesul de muncă fără respectarea cerințelor de utilizare, factorii nocivi și riscurile de vătămare ce persistă la locul de muncă, lipsa echipamentului individual de protecție sau utilizarea incorectă a acestuia sunt printre multiplele cauze care pun sub pericol viața lucrătorilor.

Asigurarea respectării cerințelor în domeniul securității și sănătății depinde de noi. Astfel, atât angajatorii, cât și salariații trebuie să își îndeplinească obligațiile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă. Angajatorii trebuie să realizeze:

–              evaluarea, evitarea și combaterea riscurilor profesionale;

–              adaptarea locului de muncă în funcţie de necesităţile lucrătorului;

–              dezvoltarea unei politici de prevenire ample şi coerente;

–              asigurarea lucrătorilor cu instrucţiunile corespunzătoare privind securitatea şi sănătatea în muncă;

–              crearea şi menţinerea unor condiţii igienice pentru viaţă şi muncă;

–              alocarea resurselor financiare necesare pentru măsurile de protecție la locul de muncă;

–              comunicarea permanentă cu lucrătorii, precum instruirea suficientă, adecvată, teoretică şi practică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ș.a.

Salariații trebuie:

–              să utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

–              să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie;

–              să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă pe care au motive întemeiate să o considere un pericol grav pentru securitate şi sănătate;

–              să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului orice caz de îmbolnăvire a lor la locul de muncă sau orice accident de muncă;

–              să însușească și să respecte instrucțiunile de securitate şi sănătate în muncă ș.a.

Concomitent, facem apel la partenerii sociali ca, pentru a promova o cultură în domeniul securității și sănătății în muncă să realizăm la nivel național următoarele:

–              elaborarea și adoptarea unui Program național în domeniul securității și sănătății în muncă;

–              racordarea, Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012 și a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140/2001 la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129 privind inspecția muncii în agricultură;

–              urgentarea elaborării cadrului legal ce vizează implementarea Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională;

–              asigurarea funcționalității Inspectoratului de Stat al Muncii;

–              elaborarea unor mecanisme de punere în practică de angajatori a cerințelor ce vizează asigurarea securității și sănătății în muncă;

–              corelarea prevederilor Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, nr. 756/1999 la Legea securității și sănătății în muncă, nr. 186/2008;

–              contribuirea la crearea comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă;

–              promovarea și implementarea unei culturi în domeniul securității și sănătății în muncă;

–              asigurarea unui cadru legal adecvat în domeniul securității și sănătății în muncă pentru locurile de muncă la distanță

–              crearea unui sistem statistic mai eficient în domeniul securității și sănătății în muncă;

–              promovarea Convenției colective (nivel național) privind sporurile de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile.

28 aprilie, 2023