Membrii Consiliului Educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, întruniți în ședință, miercuri, 26 aprilie, prezidată de către Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, au pus în discuție mai multe subiecte cu privire la desfășurarea procesului de instruire a activului sindical.

Cei prezenți au abordat chestiuni cu privire la raportul statistic privind instruirea cadrelor și activului sindical al CNSM în anul 2022, rezultatele activității Institutului Muncii în domeniul formării sindicale și cercetării în anul 2022, organizarea proiectului „Școala Sindicală din Moldova”, inclusiv diverse chestiuni organizatorice.

Conform celor relatate, pe parcursul anului 2022, CNSM, centrele sindicale naţional-ramurale și Institutul Muncii şi-au direcționat activitatea de instruire și de formare a cadrelor și activului sindical în conformitate cu Planul CNSM în domeniul formării sindicale și cercetării pentru perioada septembrie-decembrie 2022, Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022 și a Strategiei CNSM pentru anii 2022–2027.

Astfel, pe parcursul anului 2022, CNSM și centrele sindicale național-ramurale au organizat un șir de activități educaționale la care au participat peste 11 000 de persoane. Cele mai solicitate teme abordate în cadrul activităților de instruire au fost: modificările operate la Codul Muncii; contractul colectiv de muncă și negocierea acestuia; managementul sindicatului modern; protecția socială a salariaților – obiectiv prioritar al sindicatelor; aspecte psihologice ale comunicării; comunicare eficientă în sindicat; managementul activităților de protecție în domeniul securității și sănătății în muncă și de prevenire a accidentelor de muncă; aspecte practice ale raporturilor de muncă; drepturile tinerilor specialiști.

Precizăm că raportul statistic privind instruirea cadrelor și activului sindical al CNSM în anul 2022 va fi de asemenea examinat în cadrul ședinței Comitetului Confederal al CNSM din 27 aprilie 2023.

În context, amintim că sarcinile de bază ale Consiliului Educațional al CNSM constau în elaborarea și prezentarea spre aprobare organelor de conducere ale CNSM a strategiei sindicatelor în domeniul educației, realizării politicii unice a organelor sindicale în acest domeniu de activitate, precum și dezvoltării sistemului educațional al sindicatelor.