De Ziua Mondială a Sănătății, marcată anual în întreaga lume la data de 7 aprilie, la Chișinău a fost convocată ședință Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova. Sindicaliștii din sănătate au evaluat activitatea centrului sindical național-ramural pentru anul 2022 și au pus în discuție problemele existente în ramură.

La ședință, în calitate de invitați, au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Ion Dodon, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

În cadrul ședinței, Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”, a prezentat raportul anual, pentru anul 2022, și s-a referit la revendicările Consiliului Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova înaintate către organele de conducere ale Republicii Moldova.

Sindicaliștii au subliniat că Republica Moldova se confruntă de mulți ani cu o criză majoră în ceea ce privește resursele umane din sănătate. Nivelul scăzut al veniturilor, condițiile de lucru precare, lipsa echipamentelor, posibilitățile reduse de dezvoltare profesională sunt principalii factori care au provocat această criză.

Conform datelor oficiale, numărul medicilor lipsă în 2022 este de aproape o mie de persoane, iar cea de personal medical mediu – de peste o mie, după ce sistemul a pierdut peste 1200 de medici și asistente medicale între anii 2018-2021.

În pofida faptului că salariul mediu al medicilor din instituțiile medicale publice aproape că s-a dublat de la începutul pandemiei de COVID-19, numărul medicilor a continuat să se reducă. Conform datelor prealabile, se resimte un mare deficit de cadre medicale. În instituțiile medicale republicane și municipale ar fi nevoie de 369 de medici, în instituțiile medicale din raioane – de 345 de specialiști, iar în centrele de sănătate – de 232.

Totodată, fenomenul migrației forței de muncă în domeniul medical a cunoscut o tendință de creștere în ultimii ani. Republica Moldova se confruntă cu o creștere accelerată a intenției de a emigra în rândul personalului medical, cauzată de factori interni și externi. Țările beneficiare ale migrației profesionale câștigă astfel acces la o forță de muncă profesionistă cu investiții minime.

În același timp, fenomenul de „îmbătrânire” a lucrătorilor din domeniul sănătății reprezintă o adevărată amenințare la adresa sustenabilității forței de muncă, fiind caracteristică tuturor statelor lumii. În Republica Moldova, sistemul de sănătate are o forță de muncă în care peste 43% din medici și asistenți medicali au vârsta de peste 55 ani.

În context, sindicaliștii susțin că intervențiile Statului în acest domeniu ar trebui să fie axate pe dezvoltarea și menținerea forței de muncă, astfel încât capacitățile sistemului să se alinieze la nevoile de servicii medicale acordate cetățenilor. Respectiv, politicile în domeniul resurselor medicale din sănătate trebuie să fie focusate pe asigurarea protecției sănătății mintale și a bunăstării lucrătorilor din domeniul medical, fiind plasate în prim plan interesele lucrătorilor medicali.

De asemenea, sindicaliștii s-au referit la finanțarea insuficientă a ramurii sănătății, situația în domeniul finanțării instituțiilor medicale de către administrația publică locală, situația la capitolul asigurarea medicală a populației și au venit cu mai multe revendicări, care vor fi publicate pe pagina web a federației, inclusiv raportul prezentat de președintele federației.

Prezent la activitate, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a subliniat că deși au fost înregistrate majorări salariale în ramură, apreciate de sindicaliști, obținute în urma consultărilor și negocierilor, nivelul salariilor continuă să fie unul insuficient și necesită a fi ajutat cerințelor actuale. De asemenea, liderul sindical a atras atenția asupra necesității susținerii tinerilor specialiști, motivării acestora pentru a activa în sistem, în Republica Moldova. Liderul sindical a apreciat conlucrarea dintre CNSM și Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova și a precizat că va insista în continuare, în cadrul dialogului cu partenerii sociali, în privința îmbunătățirii condițiilor de muncă în ramura sănătății.

Totodată, ordinea de zi a ședinței a inclus subiecte legate de activitatea internă a federației, raportul Comisiei de cenzori privind activitatea în anul 2022, desfășurarea Spartachiadei a XXXV-a a lucrătorilor din domeniul ocrotirii sănătății în anul 2023, decorarea liderilor și activiștilor sindicali cu medalia și diploma de onoare a Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova. Menționăm că în calitate de vicepreședintă a Federației, a fost aleasă Natalia Chihai.

Precizăm că Ziua Mondială a Sănătății, este o zi care aniversează fondarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în anul 1948. În fiecare an, această zi își focusează atenția asupra unui subiect specific de sănătate care îi preocupă pe oamenii din întreaga lume. În anul 2023, sloganul campaniei dedicate Zilei Mondiale a Sănătății este ,,Sănătate pentru toți!”.