Consiliul General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), convocat la data de 6 aprilie, în incinta Institutului Muncii, a adoptat mai multe hotărâri care vizează activitatea mișcării sindicale din Republica Moldova, a făcut o retrospectivă a activităților desfășurate în perioada noiembrie 2022-martie 2023 și a trasat mai multe priorități.

La eveniment au participat conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, lideri și activiști sindicali. De asemenea, la activitate a fost prezent Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului General al CNSM a inclus următoarele chestiuni: cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului General al CNSM; cu privire la acțiunile CNSM în scopul asigurării protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat (noiembrie 2022 – martie 2023); cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului General al CNSM; cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Confederal al CNSM; cu privire la executarea bugetului sindical al CNSM pentru anul 2022; cu privire la rezultatele reviziei economico-financiare a CNSM pentru anul 2022; cu privire la bugetul sindical al CNSM pentru anul 2023.

În cadrul ședinței, Igor Zubcu, președintele CNSM, a prezentat membrilor Consiliului General al CNSM raportul cu privire la acțiunile Confederației în scopul asigurării protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat (perioada noiembrie 2022 – martie 2023).

„CNSM a insistat asupra stabilirii salariului minim în mărime de 50% din salariului mediu pe economie, conform Cartei sociale europene revizuite și Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. Astfel, s-a propus stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2023, a salariului minim în mărime de 5000 de lei, propunerea fiind discutată în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective. Cu regret, Ministerul Finanțelor a acceptat majorarea salariului minim pe țară până la doar 4000 de lei, din motivul insuficienței mijloacelor financiare. Sindicatele vor insista în continuare pe modificarea cadrului legal pentru asigurarea unui salariu decent pentru angajații din sectorul bugetar”, a comunicat Igor Zubcu.

În raportul prezentat, președintele CNSM a informat membrii Consiliului General al CNSM despre protecția social-economică a salariaților și acțiunile CNSM în acest sens, situația în domeniul parteneriatului social, demersurile CNSM legate de respectarea drepturilor sindicale și dreptul muncii, consolidarea și dezvoltarea instituțională, strategii de tineret, asigurarea egalității de gen în sindicat, educația și formare sindicală continuă, colaborarea internațională, activitatea informațională, politica financiară și patrimonială a CNSM.

De asemenea, președintele CNSM s-a referit la obiective de activitate ale CNSM pentru anul 2023: promovarea stabilirii unui salariu minim în mărime de 50% din salariul mediu pe economie; promovarea perfecționării legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar și cel real în vederea sporirii motivației și menținerii salariaților din economia națională; promovarea majorării și stabilirii unei valori de referință unice aplicate la calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar; promovarea perfecționării Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii pentru asigurarea unui trai decent al tuturor beneficiarilor de pensii.

Totodată, pentru acest an CNSM și-a propus să contribuie la consolidarea parteneriatului social în sfera muncii la toate nivelurile; promovarea elaborării unui mecanism care să prevadă  acoperirea cu negocieri colective a circa 80% din salariați (conform Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană); neadmiterea liberalizării legislației muncii în detrimentul drepturilor și intereselor salariaților sub pretextul dezvoltării mediului de afaceri și a climatului investițional; promovarea racordării cât mai urgente a cadrului normativ național privind inspecția muncii la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 și nr. 129; promovarea mai multor documente de politici în domeniul combaterii economiei informale și securității și sănătății în muncă; promovarea excluderii taxei pentru înregistrarea de stat a organizației sindicale pentru obținerea statutului de persoană juridică; desfășurarea campaniei ”Organizația primară – energia mișcării sindicale”.

Prezent la ședința Consiliului General al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a menționat importanța dialogului social și s-a arătat deschis pentru a dezvolta în continuare relațiile de colaborare cu CNSM și a soluționa împreună problemele existente pe piața muncii.

În mesajul său, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, s-a referit la prioritățile instituției pe care o conduce legate de combaterea economiei informale și cooperarea cu sindicatele în cadrul campaniei naționale „Trecem pe Alb”, eforturile îndreptate spre fortificarea Inspectoratului de Stat al Muncii și îmbunătățirea situației în domeniul securității și sănătății în muncă, reluarea activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, susținerea păturilor vulnerabile, îmbunătățirea situației în domeniul salarizării în sectorul bugetar, promovarea în comun cu sindicatele a politicilor în domeniul ocupării muncii în contextul proceselor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, ministrul a răspuns la un șir de întrebări care au fost adresate de membrii Consiliului General al CNSM.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au aprobat mai multe documente prezentate de către Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, care se referă la modificarea componenței nominale a Consiliului General al CNSM, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului General al CNSM, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Confederal al CNSM.

Totodată, sindicaliștii au luat act de informația prezentată de Iurie Pojoga, președinte al Comisiei de cenzori a CNSM, și Maia Levițchi, șefă a Departamentului finanțe, contabilitate și asigurări sociale al CNSM, cu privire la executarea bugetului sindical al CNSM pentru anul 2022, rezultatele reviziei economico-financiare a CNSM pentru anul 2022 și bugetul sindical al CNSM pentru 2023.

În luările de cuvânt, membrii Consiliului General al CNSM au abordat diverse probleme cu care se confruntă la nivel de ramură și au venit cu unele propuneri. Sindicaliștii s-au referit la necesitatea reexaminării Legii cu privire la salarizarea în sistemul bugetar, necesitatea majorării salariilor în educație și alte ramuri, îmbunătățirea condițiilor de muncă în ramura culturii, dezvoltarea parteneriatului social în ramura gaze și promovarea intereselor salariaților, membri de sindicat, condițiile de muncă și motivarea salariaților care își desfășoară activitatea în organele de forță, fortificarea instituțională și susținerea salariaților din cadrul administrației publice.

Precizăm că Consiliul General al CNSM este organul de conducere între congrese și își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament. Consiliul General hotărăște problemele generale privind activitatea Confederației, determină politicile sindicale de realizare a strategiilor și programului de acțiuni stabilite de Congres.

Pentru a vedea fotografii de la ședința Consiliului General al CNSM din 6 aprilie 2023, accesați pagina de Facebook a CNSM.