Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a desfășurat la data de 7 aprilie prima etapă de instruire a participanților la concursul „Tânăr lider sindical al FSCRE”, lansat în luna martie curent. La concurs s-au înscris 22 de tineri din cadrul organizațiilor sindicale primare din ramură.

Potrivit FSCRE, concursul este implementat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat, obiectivul activității fiind motivarea apartenenței la sindicat și implicarea tinerilor în activitatea sindicală.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a menționat că acest concurs este bazat pe o bună experiență acumulată pe parcursul anilor precedenți, cu accent pe noi tendințe în procesul de instruire ce includ aspecte teoretice, practice, activități de dezvoltare a competențelor și abilităților profesionale sindicale, menite să contribuie la consolidarea unei echipe de tineri sindicaliști bine pregătiți.

Președinta FSCRE a adus mulțumiri participanților înscriși la concurs, formatorilor implicați în procesul de instruire, și a îndemnat tinerii să fie activi și să se implice în toate activitățile planificate în cadrul concursului. De asemenea, în mesajul său sindicalista s-a referit la prevederile Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, semnată la 5 mai 2022, în care sunt incluse un șir de garanții pentru tineri, membri de sindicat, și membrii familiilor acestora.

Prezentă la activitate, Lilia Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a subliniat că tinerii reprezintă o prioritate a mișcării sindicale. ,,Am o deosebită plăcere de a participa alături de voi, tineri sindicaliști, la această activitate de instruire și apreciez efortul centrului sindical național-ramural de a implica permanent tinerii în diverse activități sindicale”, a menționat vicepreședinta CNSM.

În cadrul activității, participanții la concurs au fost familiarizați cu diferite tematici precum: modalități de comunicare în sindicate, utilizarea eficientă a instrumentelor de creare și vizualizare a prezentărilor, baza legislativă și normativă care reglementează activitatea sindicală, metode și instrumente pentru crearea unui video, inclusiv beneficiile aplicației mobile „Drepturile salariaților”, lansată de CNSM în 2022 cu suportul Organizației Internaționale a Muncii.

Mai multe detalii despre această activitate le puteți accesa pe pagina web a FSCRE.