IMG_8260

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), Federația Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții, Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, cu participarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, au organizat, pe 21 martie, masa rotundă cu genericul ,,Consolidarea dialogului social-economic în ramura construcțiilor prin asigurarea sustenabilității întreprinderilor, menținerea și motivarea salariaților”.

Potrivit lui Vladislav Caminschi, director executiv al CNPM, anume în cadrul dialogului social pot fi găsite soluții la problemele cu care se confruntă ramura, iar astfel de întruniri, schimbul de informații, preluarea de bune practici, contribuie la fortificarea conlucrării dintre partenerii sociali.

Cu un mesaj de salut a fost prezent Veaceslav Șipitca, Secretar de stat în domeniul construcții și urbanism, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care a apreciat conlucrarea dintre partenerii sociali și și-a arătat deschiderea de a contribui la eficientizarea parteneriatul social în ramură.

Marin Sîrbu, președintele Federației Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții, a menționat că această activitate este una importantă pentru dezvoltarea ramurii construcțiilor în ansamblu, menită să dea un nou impuls procesului de dialog social și a pune în discuții probleme legate de migrația forței de muncă, formarea specialiștilor, dezvoltarea învățământului dual, îmbunătățirea legislației în domeniul construcțiilor.

La rândul său, Victor Talmaci, președintele Federației „SINDICONS”, a subliniat că sindicaliștii din construcții pledează pentru eficientizarea dialogului social și este necesar de identificat și implementat noi instrumente care ar contribui la îmbunătățirea dialogului social la toate nivelurile, pentru a spori cooperarea dintre părțile parteneriatului sociali și a îmbunătăți situația din ramură afectată în ultimii anii de multiple crize.

În cadrul mesei rotunde, Dorin Josanu, expert la CNPM, a expus o prezentare în care s-a referit la construcția parteneriatului social în sfera muncii, inclusiv eficiența și importanța funcționării comisiilor pentru consultări și negocieri colective.

La final, participanții au completat un chestionar în care și-au exprimat opiniile cu privire la calitatea dialogului social la nivel de ramură și la nivel de unitate economică, care sunt factorii care afectează starea dialogului social și negocierile colective, precum și alte chestiuni legate de consolidarea parteneriatului social.

Precizăm că masa rotundă ,,Consolidarea dialogului social-economic în ramura construcțiilor prin asigurarea sustenabilității întreprinderilor, menținerea și motivarea salariaților” a fost organizată cu susținerea Confederației Industriei Daneze.