IMG_7338

Membrii Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), lideri ai structurilor de tineret din cadrul centrelor sindicale național-ramurale, și-au consolidat abilitățile în domeniul legislației muncii, protecției social-economice, dezvoltării organizaționale, au pus în discuție problemele cu care se confruntă și au identificat soluții, în cadrul seminarului „Gestionarea organizației sindicale de succes”, desfășurat joi, 23 februarie, în incinta Institutului Muncii.

În mesajul său de salut, Igor Zubcu, președintele CNSM, a informat tinerii despre activitatea și prioritățile Confederației în domeniul salarizării, consultărilor și negocierilor colective, dezvoltării parteneriatului social, colaborarea cu organizații internaționale, inclusiv vizita recentă a directorului general al Organizației Internaționale a Muncii. Liderul sindical a îndemnat participanții să fie în continuare activi, să promoveze sindicalismul în rîndul tinerilor în cadrul campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, să vină cu propuneri și inițative concrete menite să contribuie la îmbunătățirea situației social-economice a tinerilor.

Prezentă la activitate, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a subliniat că tinerii sindicaliști sunt o prioritate a CNSM, iar problemele cu care ei se confruntă sunt abordate de CNSM la toate nivelurile, în dialog cu reprezentanții statului, societății civile și organizațiilor internaționale. Vicepreședinta CNSM a sugerat tinerilor să utilizeze aplicația mobilă “Drepturile salariaților!”, lansată anul trecut cu suportul OIM, pentru a fi informați despre activitatea mișcării sindicale și să raporteze diverse situații, cazuri și abuzuri cu care se confruntă tinerii în relațiile de muncă.

Sergiu Suruceanu, specialist principal în probleme de drept în cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri “Sindindcomservice”, membru al Comisiei de Tineret a CNSM, a comunicat despre prevederile legislației muncii vis-a-vis de tineri, principiile care reglementează relațiile de muncă, forme de discriminare în procesul de angajare în câmpul muncii, particularitățile contractului individual de muncă, probleme legate de lipsa informațiilor necesare tinerilor, în special în mediul rural.

La rândul său, Polina Fisticanu, șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM, a vorbit despre acțiunile și prioritățile Confederației cu privire la protecția social-economică a tinerilor, măsurile întreprinse de către partenerii sociali îndreptate spre combaterea economiei informale, noutăți ale legislației muncii, garanțiile sociale la angajarea tinerilor în cîmpul muncii și măsuri de stimulare a tinerilor pe piața muncii.

În cadrul unui atelier de lucru, participanții au identificat un șir de probleme cu care se confruntă la nivel național – nivel precar de salarizare, insuficient pentru un trai decent, nedorința angajatorului de a angaja tineri fără experiență de muncă, lipsa de posibilități de asigurare financiară a necesităților familiei/viitoarei familii, discriminarea tinerilor pe piața muncii, condiții de muncă dificile, lipsa de oportunități de dezvoltare a carierei,  insuficiența de politici și programe de susținere a tinerilor la nivel național.

Pentru a soluționa problemele menționate, tinerii și-au propus să promoveze drepturile și interesele lor prin dialog, negocieri și consultări, la nivel de unitate, ramural și național. Totodată, ei au pledat pentru o mai bună pregătire a tinerilor în procesul de integrare pe piața muncii, au sublniat importanța aderării la sindicate și oportunitățile pe care le oferă sindicatele tinerilor specialiști.

Comisia de Tineret a CNSM cuprinde tineri sindicaliști, reprezentanți ai fiecărui centru sindical național-ramural, cu vârsta de până la 35 ani, aleși cu mandat pentru o perioadă de 2 ani. Comisia implementează politiciile de tineret ale CNSM, contribuie la consolidarea unităţii de acţiuni a tinerilor sindicalişti în vederea protejării drepturilor şi intereselor tinerilor, membri de sindicat.