IMG_2106

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) continuă să ofere suport partenerilor sociali din teritoriu prin intermediul activităților de instruire pe care le desfășoară. Astfel, miercuri, 22 februarie, sindicaliști din raionul Florești au fost familiarizați cu modificările recente ale legislației muncii și protecției social-economice, activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective la nivel național, mecanismele de dezvoltarea a parteneriatului social la nivel teritorial.

Participanții, circa 20 de sindicaliști din agricultură, educație, sănătate și comerț, au abordat probleme legate de salarizarea în sectorul bugetar și real, sistemul de asigurări sociale, recalcularea pensiilor, chestiuni legate de achitarea pentru polița de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2023.

În cadrul seminarului, specialiștii Confederației, Sergiu Morari, consilier principal al CNSM, și Ana Moldovanu, consilier superior, Departamentul protecție social-economică al CNSM, au adus la cunoștința sindicaliștilor informații cu privire la legislația în domeniul protecției social-economice, inclusiv modificările și completările operate recent în Codul muncii.

În același timp, participanții au aflat care sunt beneficiile aplicației mobile “Drepturile salariaților!”, lansată de CNSM cu suportul Organizației Internaționale (OIM) în 2022, care are scopul de a servi drept suport informațional adițional, ușor accesibil, în asigurarea și promovarea drepturilor și garanțiilor în domeniul muncii.

Potrivit lui Grigore Bumbac, reprezentantul CNSM în raionul Florești, la inițiativa sindicatelor de ramură, în toamna anului trecut s-au început negocierile și consultările cu partenerii sociali din raion – reprezentanții administrației locale, patronatelor, care s-au încheiat în luna decembrie 2022 cu semnarea Convenției colective (nivel teritorial) pentru anii 2023-2027. Documentul conține un șir de beneficii de care se pot bucura salariații, membri de sindicat.

Reprezentantul CNSM a subliniat că activitatea organizată la Florești a fost binevenită și s-a bucurat de aprecierea participanților, care au aflat răspunsuri la numeroase întrebări cu privire la legislația muncii, activitățile desfășurate de CNSM și rezultatele obținute, obiectivele pentru perioada următoare.

Precizăm că seminarul dat a fost organizat în cadrul proiectului „Susținerea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel teritorial în asumarea rolului lor în mecanismele de consultare colectivă și negocieri”, implementat de CNSM cu suportul OIM în perioada 2022-2023.