330854625_1165347460686946_7273341966886830692_n

Institutul de Formare Economică și Socială (IFES) din România în parteneriat cu Centrul European pentru Problemele Angajaților (EZA), cu sprijinul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), organizează la Chișinău, în perioada 16-18 februarie, seminarul cu genericul “O piață a muncii mai incluzivă prin dialog social și aplicarea Pilonului European al Drepturilor Sociale”, susținut de Uniunea Europeană, la care participă sindicaliști din mai multe state europene (Spania, Portugalia, Franța, Lituania, Germania, Bulgaria,  Cipru), inclusiv din Republica Moldova și România.

În prima zi a seminarului, participanții au discutat despre incluziune pe piața muncii și poziția partenerilor sociali, piața muncii – evoluție și specific în Republica Moldova, vulnerabilitate și grupuri vulnerabile pe piața muncii, colaborarea cu organizațiile neguvernamentale pentru o piață a muncii mai incluzivă, ce rol au sindicatele în asigurarea caracterului incluziv al pieței muncii.

În cea de-a doua zi, participanții au purtat un dialog cu conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și Confederației Naționale a Patronatului din Moldova. Cei prezenți au fost familiarizați cu activitatea mișcării sindicale, istoricul acesteia, obiective și planuri, structura organizatorică, realizările din ultima perioadă și provocările cu care se confruntă sindicaliștii din Republica Moldova, dar și partenerii sociali la nivel național. De asemenea, participanții la seminar au aflat despre activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, care este rolul acestei structuri tripartite, care sunt obiectivele pe care le urmărește, cadrul legal național în materie de parteneriat social, constrîngerile cu care se confruntă partenerii sociali, principalele realizări în domeniul dialogului social la nivel național.

În prezentarea sa despre activitatea CNSM, Igor Zubcu, președintele Confederației, a subliniat importanța fortificării parteneriatului social la toate nivelurile, integrarea în programele naționale în domeniul dezvoltării pieței muncii a strategiilor care vizează incluziunea persoanelor vulnerabile. Totodată, liderul sindical a menționat intenția CNSM de a deveni membră a EZA, cu care împărtășește valori comune, sindicale, creștine, menite să contribuie la accelerarea proceselor de transformare a mișcării sindicale în conformitate cu principiile și valorile sindicalismului european.De asemenea, ei au fost familiarizați cu programele de instruire și formare sindicală desfășurate în cadrul Institutului Muncii.

În cea de-a treia zi, sîmbătă, 18 februarie, participanții la seminar vor fi prezenți la o masă rotundă unde vor discuta despre incluziune sustenabilă pe o piață a muncii a viitorului, rolul dialogului social în acest proces.

În cadrul seminarului un loc aparte a revenit Pilonului european al drepturilor sociale. Pilonul european al drepturilor sociale este focusat pe 20 de principii orientate pentru construirea unei Europe sociale puternice, echitabile, incluzive și bogate în oportunități. Pilonul dat se referă, printre altele, la principii precum: educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții; egalitatea de gen; egalitatea de șanse; sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă; locuri de muncă sigure și adaptabile; salarii decente; dialogul social și participarea lucrătorilor; echilibrul dintre viața profesională și cea personală; accesul la servicii esențiale.

Pilonul european al drepturilor sociale a fost semnat de către Consiliul UE, Parlamentul European și Comisia Europeană, în cadrul Summit-ului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg, Suedia, la 17 noiembrie 2017.