IMG_6925

În prezența directorului general al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), Gilbert F. Houngbo, care se află în aceste zile în Republica Moldova, joi, 16 februarie, la Chișinău a avut loc lansarea oficială a proiectului „Ocuparea forței de muncă incluzivă și productivă în Moldova”, finanțat de Confederația Elvețiană și Secretariatul de Stat Elvețian pentru Afaceri Economice (SECO), implementat de OIM , cu participarea partenerilor sociali.

Cu acest prilej, Gilbert F. Houngbo, directorul general al OIM, a apreciat buna conlucrare care există între partenerii sociali și a menționat că promovarea unei ocupări incluzive și productive este o prioritatea a OIM în colaborarea cu Republica Moldova pentru a dezvolta piața muncii și a îmbunătăți condițiile de muncă, conform obiectivelor Programului de Țară pentru Muncă Decentă pentru anii 2021-2024.

Prezent la lansare, Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat în discursul său necesitatea transformării și resetării parteneriatului social în Republica Moldova, prin dezvoltarea și fortificarea dialogului social la toate nivelurile. De asemenea, liderul sindical a vorbit despre importanța Noului contract social. Discursul integral al președintelui CNSM la evenimentul de lansare a proiectului poate fi accesat aici.

Potrivit OIM, proiectul dat își propune să contribuie la consolidarea capacităților instituțiilor pieței muncii și sprijinirea Programului Național de Ocupare, modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, stimularea dezvoltării economice locale, sprijinirea creării locurilor de muncă și asigurarea tranziției spre formalizare.

De asemenea, în cadrul proiectului se preconizează elaborarea unei strategii sectoriale privind competențele pentru sectoarele prioritare de creștere economică, îmbunătățirea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții, îmbunătățirea ofertei de formare bazată pe necesitățile pieței muncii, implementarea planului național de acțiuni pentru combaterea muncii nedeclarate.

Conform informațiilor OIM, deși decalajul de dezvoltare dintre Republica Moldova și restul Europei s-a redus, țara are în continuare unul dintre cele mai scăzute niveluri ale veniturilor pe cap de locuitor și a salariilor brute pe angajat din Europa de Est. Aceasta se confruntă cu o serie de probleme, printre care îmbătrânirea populației, emigrarea continuă și transformarea structurală limitată. Tranziția economică incompletă și reformele parțiale în materie de guvernare afectează, de asemenea, țara.

Totodată, Republica Moldova se confruntă în continuare cu o calitate scăzută a locurilor de muncă și incidență ridicată a informalității în rândul tinerilor, investiții insuficiente în servicii de ocupare  a forței de muncă, nivel scăzut de competențe și calificări în rândul populației adulte.