dsc_6989

La începutul săptămânii curente, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au participat la ședința pentru consultări publice pe marginea domeniului „Economie și Antreprenoriat” din Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2023.

În cadrul dezbaterilor publice, reprezentanții Confederației au venit cu mai multe propuneri și au adus argumente suplimentare pentru a menține în legislație reglementarea ce vizează produsele social importante, deoarece reprezentanții organizațiilor patronale au propus de a abroga actul corespunzător ce reglementează domeniul dat. De asemenea, s-a făcut trimitere la prevederea constituțională care stabilește că „economia Republicii Moldova este economie de piață, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă.”

În același context, sindicaliștii au insistat de a include în Planul propus pentru consultări următoarele subiecte: promovarea antreprenorialului social; mecanisme mai concrete de formalizare a economiei informale; promovarea spre adoptare a unui proiect de lege privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Participanții la consultările publice și-au exprimat opiniile cu privire la acțiunile incluse în Planul respectiv și au venit, la rândul lor, cu sugestii de dezvoltare a economiei și antreprenorialului. Înregistrarea video a evenimentului poate fi accesată pe acest link, iar Planul cu acțiunile propuse poate fi accesat aici.

Potrivit Ministerului Economiei, simplificarea cadrului de reglementare a mediului de afaceri, susținerea în continuare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea oportunităților economice ale țării și digitalizarea economiei, sunt obiectivele-cheie propuse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul curent.

Precizăm că la mijlocul lunii ianuarie, Cancelaria de Stat a lansat consultări publice a proiectelor Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023. În cadrul evenimentelor de consultare publică participă reprezentanții societății civile, parteneri sociali, a mediului de afaceri, a mediului academic, a centrelor de consultanță, active în domeniu, parteneri de dezvoltare.

Foto: Ministerul Economiei