ftrWS

Membrii Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit miercuri, 25 ianuarie, în format online, în cadrul unei ședințe de totalizare a activităților desfășurate anul trecut și au stabilit agenda de priorități incluse în planul de activități pentru 2023.

Conform informațiilor prezentate, pe parcursul anului trecut tinerii sindicaliști au organizat numeroase activități, printre care desfășurarea Forumului IX al Comisiei de Tineret a CNSM, promovarea aplicației mobile „Drepturile salariaților!”, elaborarea unui clip video de sensibilizare a populației în contextul Zilei Mondiale pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă, organizarea unui flashmob de Ziua Mondială pentru Muncă Decentă, participarea la activitățile prilejuite de Săptămâna tineretului, organizarea mai multor instruiri în domeniul drepturilor tinerilor la locul de muncă în cadrul instituțiilor de învățământ din țară.

Prezentă la lucrările ședinței, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a mulțumit tinerilor pentru activitățile desfășurate în 2022 și i-a îndemnat să fie activi în continuare, să promoveze valorile sindicalismului autentic în cadrul federațiilor, la nivel de unitate, să se implice în activitățile planificate în cadrul campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”. Totodată, vicepreședinta CNSM a sugerat tinerilor să dezvolte parteneriate și colaborări cu diverse organizații non-guvernamentale pentru a aborda probleme cu care se confruntă tinerii.

Pentru 2023, tinerii sindicaliști și-au propus să implementeze un plan de activități care include organizarea unor seminare și activități de instruire, participarea la activitățile organizate de CNSM legate de cele mai importante evenimente marcate anual de mișcarea sindicală, organizarea unor campanii de informare și a Forumului X, desfășurarea schimbului de experiență cu structuri sindicale similare din străinătate pentru a prelua bune practici.

Precizăm că, Comisia de Tineret a CNSM activează în componența actuală din luna iunie 2022, urmare a desemnării lui Gheorghe Buruiană, președinte al Comisiei de Tineret din cadrul Federației Sindicale ”Sănătatea” și președinte al Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină.

Din Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova fac parte tineri sindicaliști, reprezentanți ai centrelor sindical național–ramural, cu vârsta de până la 35 ani, aleși cu mandat pentru o perioadă de doi ani.