IMG_6376

Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-au întrunit vineri, 6 ianuarie, la Guvern, în cadrul primei ședințe din 2023. Pe agenda discuțiilor au fost examinate mai multe subiecte printre care formularea, implementarea și revizuirea politicii naționale în conformitate cu prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională și inițierea elaborării Programului național în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

De asemenea, partenerii sociali au abordat și alte subiecte: progresul privind inițiativele de stimulare a creșterilor salariale; inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă;  examinarea  planului de activitate al CNCNC pentru semestrul I, anul 2023.

Partenerii sociali au discutat pe marginea Convenției OIM nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională, ratificată de Republica Moldova prin Legea 18/2021, și a planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. În planul respectiv sunt prevăzute realizarea mai multor acțiuni care au însă un termen depășit. Totodată, sunt necesare mai multe acțiuni de ajustare a cadrului legal și de reglementare pentru aplicarea corespunzătoare a Convenției în cauză pentru stabilirea unui sistem optim, funcțional, de sănătate ocupațională la nivel național.

Proiectul programului național în domeniul SSM, prezentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății, conține mai multe obiective: crearea sistemului de prevenire a accidentelor de muncă, a bolilor profesionale și de diminuare a morbidității cu impact negativ asupra capacității de muncă; sensibilizarea, capacitarea și asistarea metodologică a angajatorilor asupra necesității și importanței desfășurării activităților de protecție în domeniul SSM și crearea locurilor de muncă sigure și sănătoase; implicarea constantă a reprezentanților instituțiilor relevante cu atribuții în domeniu în programe de consolidare continuă a capacităților instituționale; integrarea domeniului SSM la toate nivelurile educaționale, inclusiv în programele de învățământ și de formare profesională inițială și continuă.

În legătură cu inițierea elaborării programului național în domeniul securității și sănătății în muncă, sindicaliștii au subliniat că autoritățile, în consultare cu organizațiile de patroni și muncitori,  trebuie să pună în aplicare și să reexamineze periodic o politică națională coerentă în domeniul securității, igienei muncii și a mediului de muncă, în conformitate cu prevederile Convenției OIM nr. 155 privind securitatea și igiena muncii și mediul de muncă.

Totodată, pentru a implementa eficient programul dat, sindicaliștii au menționat că este necesar de a pune accente mai mari pe acțiunile instituțiilor abilitate pentru a furniza îndrumări patronilor și muncitorilor, pentru a-i ajuta să se conformeze obligațiilor lor legale, promovarea campaniei „Zero accidente la locul de muncă”, instituirea unui sistem instituțional și normativ în vederea implementării Convenției OIM nr. 161, crearea unui sistem de evaluare a impactului factorilor nocivi asupra bolilor profesionale.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au reiterat importanța Convenției OIM nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă și necesitatea inițierii procesului de ratificare a acesteia. Propunerea de inițiere a procedurii de ratificare a Convenției respective a fost discutată și în cadrul ședinței CNCNC din ianuarie 2022. Însă, la acea dată, partenerii sociali au convenit asupra  transferării subiectului respectiv pentru examinare suplimentară în cadrul Consiliului permanent privind piața muncii, raporturile de munca și politica salarială. Convenția OIM nr. 190 reprezintă un standard internațional al muncii, adoptat la 21 iunie 2019 în cadrul celei de-a 108-a sesiune a Conferinței OIM.

În contextul crizei energetice și a dificultăților legate de plata tarifelor la resursele energetice de către universități, sindicaliștii au propus să fie identificată o măsură de compensare a plăților respective, inclusiv acordarea calificativului de vulnerabilitate energetică ridicată studenților, rezidenților, și altor categorii de persoane cazate la căminele universitare.

Menționăm că planul de activitate al CNCNC pentru semestrul I, anul curent, prevede, între altele, constituirea grupurilor de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare, organizare și pregătire a procesului de aderare la Uniunea Europeană, respectarea convențiilor colective (nivel național), a convențiilor colective (nivel ramural) și a contractelor colective de muncă, examinarea obiectivelor politicii fiscale și vamale pentru anul 2024 și estimările cadrului bugetar pe termen mediu 2024-2026.

Amintim că Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Înregistrarea video a ședinței din  6 ianuarie 2023 a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective poate fi accesată aici.