Al-13-lea-salariu-pentru-bugetari-ar-putea-fi-reintrodus-prin-lege-Cat-va-constitui-acesta-63677-1573470499

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) intervine cu solicitarea de acordare a unor explicații în legătură cu aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 874 din 14 decembrie 2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară), prin care au fost modificate mai multe prevederi legale, unele nefiind prezentate spre avizare CNSM. Despre aceasta se arată într-o scrisoare expediată de CNSM joi, 29 decembrie, ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.

CNSM solicită acordarea explicațiilor referitor la aplicarea practică a anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 743/2002, prin care salariile au fost limitate pentru toate întreprinderile din sectorul real, fapt care contravine legislației în domeniul salarizării și ar putea conduce la amplificarea fenomenului de plată a salariilor „în plic”.

Totodată, sindicaliștii susțin că odată cu excluderea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2022 prin care erau prevăzute cuantumurile  minime ale salariilor de funcții/salariilor tarifare stabilite, s-au creat premise pentru amplificarea economiei informale.

De asemenea, sindicaliștii fac referință la „Intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcție calculate, aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1,00”.

Conform redacției noi, intervalul respectiv ar avea un caracter obligatoriu,  fapt care vine în contradicție cu prevederile art. 135 din Codul muncii, potrivit căruia „formele și condițiile de salarizare, precum și mărimea salariilor în unitățile cu autonomie financiară, se stabilesc prin negocieri colective sau, după caz, individuale între angajator și salariați sau reprezentanții acestora, în funcție de posibilitățile financiare ale angajatorilor și se fixează în contractele colective și în cele individuale de muncă.”.

Precizăm că în Monitorul Oficial din 22 decembrie, a fost publicată Hotărârea nr.874 din 14 decembrie 2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (salarizarea în unitățile cu autonomie financiară), elaborată în contextul punerii în aplicare a modificărilor efectuate în Legea salarizării nr. 847/2002. Prevederile hotărârii vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Scrisoarea CNSM adresată ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, poate fi accesată aici.

Foto simbol