IMG_6310

Membrii Consiliului Federației Sindicatelor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, întruniți vineri, 23 decembrie, la conferință de dare de seamă, au examinat rezultatele activității desfășurate în 2022, și au stabilit mai multe obiective planificate pentru următorul an.

Raportul privind activitatea Federației pentru 2022, prezentat de Ecaterina Manastîrschi, vicepreședinta Federației „Sindindcomservice”, reflectă acțiunile întreprinse de Federație în perioada de referință pe diferite direcții de activitate sindicală. În scopul realizării acestora, pe parcursul anului au fost întreprinse un șir de acțiuni în vederea consolidării sindicatului de ramură, sporirii profesionalismului și responsabilităților liderilor și activului sindical.

„Motivarea membrilor de sindicat rămâne a fi destul de complicată și anevoioasă de realizat pentru liderii și organele sindicale de conducere în această perioadă dificilă: criză în sistemul energetic, stare de urgență și pericol de război care afectează direct economia mondială și condițiile social-economice din țară, dar mai ales condițiile de muncă și salariale ale membrilor de sindicat din ramură.”, a specificat vicepreședinta Federației „Sindindcomservice”.

În discursul său, sindicalista s-a referit la conlucrarea cu partenerii sociali, rezultatele consultărilor și negocierilor cu aceștia pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, acordarea asistenței juridice și de protecție social-economică a membrilor de sindicat, asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților la nivel de unitate conform legislației, activitatea Federației în domeniul formării și instruirii cadrelor sindicale, activitatea comisiilor de femei și tineret, desfășurarea procesului de întremare a sănătății și odihna de vară a copiilor.

Consolidarea organizațională, motivarea apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat, a fost și rămâne o componentă de bază în activitatea liderilor și organelor sindicale de orice nivel din cadrul Federației, fiind realizată prin diverse acțiuni. Menționăm ca obiectivul privind recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat, rămâne unul prioritar în activitatea Federației „Sindindcomservice” pentru 2023.

Prezent la conferință de dare de seamă a Federației „Sindindcomservice”,  Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat importanța activității sindicaliștilor din sfera deservirii sociale pentru întreaga societate, dezvoltarea parteneriatului social în ramură, eforturile centrului sindical național-ramural îndreptate spre protecția drepturilor și intereselor salariaților, membrilor de sindicat.

Președintele CNSM a trecut în revistă principalele realizări ale Confederației din 2022 și a vorbit despre prioritățile pentru anul care vine. Liderul sindical s-a referit la activitatea în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, colaborarea cu partenerii sociali și cerințele înaintate de sindicate, prioritățile CNSM legate de fortificarea organizațiilor sindicale primare, rezultatele colaborării cu diverse organizații sindicale la nivel internațional. În context, liderul sindical s-a referit la planul de acțiuni privind implementarea campaniei „Organizația primară – temelia sindicală”, care va demara în 2023, obiectivul căreia este fortificarea organizațiilor sindicale primare din Republica Moldova.

În cadrul conferinței de dare de seamă, unde au fost adoptate mai multe hotărâri cu privire la activitatea centrului sindical național-ramura, sindicaliștii au discutat despre problemele din ramură, necesitata majorării salariilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă, menținerea și atragerea tinerilor specialiști.

Conform raportului statistic pentru anul precedent, Federația „Sindindcomservice” întrunește în rândurile sale peste 12 mii membri de sindicat din cadrul a 102 organizații sindicale primare, rata apartenenței la sindicat constituind 82 la sută.