codul-muncii

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a expediat în adresa Ministerului Economiei, Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru și Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri).

„Sub egida MMPS, de mai mulți ani, este format grupul de lucru tripartit din reprezentanți ai partenerilor sociali (Guvern, Sindicate, Patronate), care are menirea examinării propunerilor de modificare și completare a Codului muncii și înaintarea acestora, de comun acord, autorităților de resort. Această practică a demonstrat că modificările, completările propuse la Codul muncii, care exprimă poziția comună a partenerilor sociali, asigură echilibrul de interese al partenerilor sociali în procesul de perfecționare a reglementărilor legale în domeniul raporturilor de muncă. Trebuie, însă, să precizăm că propunerile din proiectul de lege sus-menționat, care urmăresc modificarea a 12 articole din Codul muncii, cu regret, nu au fost examinate în cadrul grupului de lucru tripartit, pentru a găsi un consens asupra lor. Mai mult, unele dintre acestea afectează semnificativ calitatea actului normativ.”, susțin sindicaliștii.

În avizul CNSM la proiectul dat de lege, este prezentată poziția Confederației cu privire la mai multe propuneri incluse în proiectul de lege. Aceasta se referă la informarea salariaților cu privire la deciziile legate de concedierile colective dacă în cadrul unității nu există sindicat, aspecte legate de cazuri/temeiuri legale de încheiere a contractului individual de muncă pe durată determinată, modalitatea de suspendare a contractului individual de muncă în caz de absență a salariatului de la locul de muncă, evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, reglementarea modului de calculare a duratei concediului de odihnă anual, programarea concediilor de odihnă anuale, achitarea indemnizației de concediu, chestiuni legate de regulamentul intern al unității.

În context, CNSM subliniază următoarele: „În scopul asigurării unui echilibru al intereselor partenerilor sociali, propunem revenirea asupra propunerilor de modificare a Codului muncii, în cadrul grupului de lucru tripartit, pentru identificarea unor soluții reciproc acceptabile asupra acestora, prin prisma standardelor internaționale la care Republica Moldova este parte.”

Avizul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) poate fi accesat aici.