Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat luni, 19 decembrie, masa rotundă cu genericul „Promovarea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă–obiectiv comun al partenerilor sociali”.

La eveniment au participat conducerea CNSM, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale, membrii comisiilor de femei și de tineret ale CNSM, Angela Munteanu-Pojoga și Iulia Dascălu, deputate în Parlamentul Republicii Moldova, Corina Ajder, secretară de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ian Feldman, președinte al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Online au fost prezente la eveniment Ala Lipciu, coordonatoare națională a OIM și Maria Jose Chamorro, specialistă principală pe domeniul formalizării și egalitate de gen a Biroului Organizației Internaționale a Muncii din Budapesta.

Participanții au abordat subiecte legate de rolul și importanța Convenției OIM nr.190, care definește în general termenul de violență și hărțuire, include nu doar abuzul fizic și verbal, ci și riscurile psihosociale și practicile abuzive de muncă. De asemenea, s-a discut despre percepția fenomenului în societate, mentalitățile și stereotipurile existente și mecanismele de depășire a acestora, situația la nivel internațional și național, dar și cadrul legal care are mai multe lacune și necesită a fi racordat la standardele internaționale pentru a combate eficient fenomenul violenței și hărțuirii la locul de muncă, măsurile de informare a societății.

În mesajul său de salut, Igor Zubcu, președintele CNSM, a menționat că mișcarea sindicală consideră ratificarea și punerea în aplicare corespunzătoare a Convenției nr. 190 ca fiind imperativă pentru a combate flagelul violenței și hărțuirii în lumea muncii, în special a violenței de gen. „Activitatea de astăzi are ca obiectiv sensibilizarea societății privind importanța ratificării Convenției în cauză, intensificarea cooperării cu instituțiile statului în vederea promovării ratificării Convenției OIM. Cu acest prilej, vin cu un apel către societatea civilă că să ne consolidăm în jurul acestei misiuni. Doar prin eforturi conjugate putem să avem această Convenție ratificată. Propun ca ziua de astăzi să o declarăm drept un start al campaniei naționale pentru promovarea ratificării Convenției OIM nr. 190”, a accentuat liderul sindical.

Maria Jose Chamorro a vorbit în prezentarea sa despre particularitățile Convenției OIM nr. 190 privind violența și hărțuirea la locul de muncă, care reprezintă un standard internațional al muncii, adoptat la 21 iunie 2019 în cadrul celei de-a 108-a sesiune a Conferinței Organizației Internaționale a Muncii.

Specialista de la OIM a remarcat că, Convenția OIM nr. 190 protejează toți lucrătorii din economia formală și informală, inclusiv voluntari, stagiari și ucenici și stabilește în mod clar rolul guvernelor și al partenerilor sociali în prevenirea, abordarea și remedierea violenței și a hărțuirii. Convenția include protecția împotriva violenței și hărțuirii terților, precum și protecția împotriva efectelor violenței domestice în lumea muncii. La moment, Convenția dată a fost ratificată de 23 de țări.

În cadrul discuțiilor, participanții la masa rotundă au subliniat necesitatea inițierii de către Republica Moldova a procedurii de ratificare a Convenției OIM nr. 190 și a demara procesul de consultări pe marginea acesteia cu partenerii sociali, implementării unui plan la nivel național pentru a combate acest fenomen, desfășurarea unor activități de instruire, informare și sensibilizare pentru a stopa violența și hărțuirea în lumea muncii, revizuirea și alinierea cadrului legal național la Convenția nr. 190, preluarea practicilor internaționale în domeniul dat.

Amintim că propunerea de inițiere a procedurii de ratificare a Convenției a fost discutată și în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din ianuarie curent. Partenerii sociali au convenit asupra  transferării subiectului dat pentru examinare suplimentară în cadrul Consiliului permanent privind piața muncii, raporturile de munca și politica salarială, însă, cu regret, subiectul nu a avut o finalitate până în prezent.

În context, precizăm că recent CNSM împreună cu centrele sindicale național-ramurale au organizat mai multe activități de solidaritate și de aliniere la campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, acțiune globală, lansată la inițiativa ONU, care pune în prim plan vocile femeilor învingătoare ale violenței, pledează pentru drepturile lor și creează exemple pentru cei/cele care au nevoie de soluții pentru a rupe cercul vicios al violenței.

Masa rotundă „Promovarea ratificării Convenției OIM nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă–obiectiv comun al partenerilor sociali” a fost organizată cu suportul Organizației Internaționale a Muncii în incinta Institutului Muncii. Înregistrarea video a evenimentului poate fi accesată pe pagina de Facebook a CNSM aici.