IMG_5988

Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), întruniți vineri, 16 decembrie, în ședință, au făcut o evaluare a activităților desfășurate pe parcursul anului curent și au stabilit obiective pentru 2023. La lucrările ședinței a participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Astfel, sindicaliștii din ramura gaze au examinat Raportul de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru perioada anului de referință și au aprobat Planul de activitate pentru 2023. Totodată, a fost aprobat Regulamentul Comisiei de cenzori a FSCRE și lista entităților economice incluse în planul vizetelor de lucru a Inspecției Muncii a Sindicatelor pentru anul viitor.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a comunicat că anul 2022 este un an complicat, cu numeroase provocări cauzate de multiple crize prin care trece întreaga societate. Însă, în pofida greutăților, Federația a reușit să negocieze și să semneze Convenția Colectivă pentru anii 2022–2026 în care au fost incluse mai multe beneficii și garanții legate salarizare, condiții de muncă, protecția drepturilor și intereselor membrilor de sindicat. De asemenea, au fost organizate numeroase activități de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost întreprinse acțiuni legate de consolidarea parteneriatului social, acordarea asistenței juridice, promovarea drepturilor femeilor și motivarea tinerilor specialiști, participarea la acțiuni de solidaritate organizate de mișcarea sindicală, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații internaționale.

„Consolidarea organizațională, motivarea apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat, a fost și rămâne o componentă de bază în activitatea liderilor și organelor sindicale de orice nivel din cadrul FSCRE, fiind realizată prin diverse acțiuni. Menționăm ca obiectivul vizând recrutarea membrilor de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat și extinderea influenței sindicale, rămâne unul prioritar în activitatea FSCRE.”, a punctat președinta FSCRE.

În alocuțiunea sa, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a subliniat rolul și importanța activității desfășurate de sindicaliștii din ramură în contextul depășirii crizei energetice și a dat aprecieri conducerii FSCRE pentru realizările din acest an. La rândul său, liderul sindical a informat sindicaliștii despre realizările Confederației și a vorbit despre importanța ratificării Convenției OIM nr. 190 privind violența și hărțuirea la locul de muncă, Convenția cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, eforturile Confederației în domeniul dezvoltării parteneriatului social, aderarea CNSM la Confederația Europeană a Sindicatelor, dezvoltarea relațiilor cu mai multe organizații internaționale.

De asemenea, președintele CNSM a îndemnat sindicaliștii din ramura gaze să se alăture la campania sindicală națională, inițiată de CNSM, dedicată organizației sindicale primare, care se va desfășura în 2023. În cadrul ședinței, în semn de înaltă apreciere pentru contribuție deosebită în protejarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, sociale și de muncă ale salariaților, președintele Confederației a înmânat Mariei Amarfii, președinta organizației sindicale primare de la SRL „Bălți-Gaz“, Insigna de onoare a CNSM.

Conform raportului statistic pentru anul precedent, FSCRE întrunește în rândurile sale 6642 membri de sindicat din cadrul a 21 organizații sindicale primare, rata de sindicalizare constituind 97%, tineri cu vârsta de până la 35 ani alcătuiesc 1232 membri de sindicat, sau 18 %, femeile alcătuiesc 1855, sau 26%, din numărul total de membri de sindicat.