IMG_5892

Perfecționarea continuă a formatorilor sindicali, stabilirea priorităților în domeniul educației sindicale pentru 2023, evaluarea procesului de instruire a activului sindical în cadrul Institutului Muncii, dar și alte chestiuni din domeniu, au fost puse în discuție joi, 15 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului Educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), prezidată de Igor Zubcu, președinte al CNSM.

Membrii Consiliului Educațional al CNSM au discutat pe marginea proiectului planului Confederației în domeniul formării sindicale și cercetării pentru anul 2023, realizarea Planului de activitate a Consiliului  Educațional al CNSM pentru septembrie-decembrie 2022 și Planul de activitate al Consiliului  Educațional al CNSM pentru anul 2023.

Precizăm că Planul Confederației în domeniul formării sindicale și cercetării pentru anul 2023 țintește trei obiective de bază: organizarea activității educaționale, de cercetare, de formare sindicală și profesională în scopul realizării Strategiei CNSM pentru anii 2022-2027; direcționarea procesului educațional și de cercetare spre consolidarea mișcării sindicale și formarea efectivului sindical activ; instruirea și formarea continuă a formatorilor sindicali.

De asemenea, sindicaliștii au analizat proiectul educațional „Formare de formatori” al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, care ar putea fi un reper și pentru alte centre sindicale național-ramurale, inclusiv rezultatele obținute în urma modernizării serviciilor educaționale și de cercetare ale Institutului Muncii și realizarea activităților educaționale de centrele sindicale național-ramural.

După cum a comunicat  Dorin Suruceanu, șef al Departamentului educație și cercetare al Institutului Muncii, toate activitățile desfășurate de Institutul Muncii în perioada septembrie-decembrie 2022, prezentate membrilor Consiliului Educațional al CNSM, au fost și sunt orientate spre transformarea formării sindicale într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru toate categoriile efectivului sindical și membrilor de sindicat.

În contextul discuțiilor, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a atras atenția membrilor Consiliului  Educațional al CNSM asupra necesității eficientizării activităților legate de pregătirea recrutorilor sindicali și organizarea activității acestora, implementarea unor programe de instruire la standarde internaționale. De asemenea, liderul sindical a subliniat că este necesar de a da un nou impuls activităților ce țin de politicile de cercetare în organizațiile sindicale, racordate la cerințele pieței munci.

Amintim că sarcinile de bază ale Consiliului Educațional al CNSM constau în elaborarea și prezentarea spre aprobare organelor de conducere ale CNSM a strategiei sindicatelor în domeniul educației, realizării politicii unice a organelor sindicale în acest domeniu de activitate, precum și dezvoltării sistemului educațional al sindicatelor.