Безымянный

Comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova a organizat marți, 22 noiembrie, consultări publice cu referire la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înregistrat în Parlament cu nr. 399 din 31.10.2022, care, în eventualitatea adoptării, va permite activitatea salariatelor în perioada concediului de maternitate.

La consultări au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Ministerului Sănătății, Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, precum și alte părți interesate.

În cadrul dezbaterilor, reprezentanții CNSM, au atras atenția autorilor proiectului de Lege asupra faptului că acesta:

  • nu ia în calcul protecția sănătății mamei și copilului;
  • vine în contradicție cu standardele internaționale în domeniul protecției maternității, și anume, cu prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 183 privind revizuirea Convenției (revizuite) asupra protecției maternității din 1952 (ratificată prin Legea nr. 87-XVI din 20.04.2006) și ale Directivei 92/85CEE a Consiliului din 19.10.1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor gravide, care au născut de curând sau care alăptează (transpusă prin Legea nr. 155/2017);
  • creează premise pentru eventuale abuzuri din partea angajatorilor, care vor putea efectua presiuni asupra femeilor însărcinate să depună cerere pentru continuarea sau reluarea activității în perioada concediului de maternitate;
  • nu este fundamentat pe anumite studii, analize sau practica internațională care ar justifica necesitatea obiectivă a modificărilor propuse.

Anume din aceste considerente, pentru a evita contradicțiile dintre cadrul legal național și standardele internaționale în domeniul protecției maternității, precum și compromiterea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional, sindicatele au propus expertizarea proiectului respectiv de Lege de către OIM. Propunere care, cu regret, a fost respinsă vehement atât de autorii proiectului, cât și de reprezentantul MMPS.

Pentru a urmări integral discuțiile în cadrul Consultărilor publice organizate de Comisia protecție socială, sănătate și familie, accesați acest LINK.

Avizul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative, inițiativa legislativă nr. 399 din 31.10.2022, poate fi accesat AICI.