IMG-ec035d5db3be6938ce9ed4b639c1bb18-V

Biroul Organizației Internaționale a Muncii pentru Activitățile Lucrătorilor (ILO-ACTRAV) organizează în perioada 22-24 noiembrie curent seminarul subregional „Politica și acțiunile sindicatelor în domeniul dezvoltării durabile”, ce se desfășoară la Baku, Azerbaidjan. Participanții abordează subiecte legate de implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și rolul organizațiilor sindicale în acest proces.

La lucrările seminarului participă un grup de sindicaliști din Republica Moldova, în următoarea componență: Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Ghenadie Donos, președinte al Federației Sindicale a Educației și Științei, Aurel  Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, Elizaveta Iurcu, președinta Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova, Victoria Niță, președinta Federației „Sindenergo”.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a prezentat o informație cu privire la situația în domeniul atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova. În acest sens, vicepreședintele Confederației s-a referit la progresele înregistrate de țara noastră cu privire la ODD-uri, strategiile naționale orientate spre atingerea ODD-uri, situația la acest capitol din justiție, economie, protecție socială, dezvoltare durabilă, muncă decentă, piața muncii, incluziune socială, activitățile desfășurate de CNSM.

Precizăm că seminarul dat face parte dintr-un program de instruire mai vast, cu genericul „Academia subregională a muncii”, implementat de ILO-ACTRAV. Programul dat este focusat pe consolidarea capacităților liderilor sindicali în domeniul implementării ODD-urilor. Anterior, în această lună, au fost organizate sesiuni de instruire online, la distanță.

Potrivit organizatorilor, în urma participării la aceste activități sindicaliștii vor căpăta următoarele cunoștințe și abilități: să-și facă  o idee despre fundamentele teoretice ale dezvoltării durabile și aspectele practice conexe; vor putea  interacționa mai lesne cu agențiile guvernamentale responsabile de elaborarea și implementarea planurilor naționale în domeniul ODD-urilor; vor putea întocmi planuri de lucru pentru o mai bună implicare a sindicatelor în procesele ce vizează atingerea celor 17 ODD la nivel național.