315616995_1138880643666448_4381365309333203464_n

Sindicaliști din cadrul întreprinderilor din ramura gospodăriei locativ-comunale au participat în perioada 10-12 noiembrie curent la un seminar organizat de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri “Sindindcomservice” care a avut obiectivul de a fortifica capacitățile organizațiilor sindicale primare din ramură. La seminar a participat Lilia Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

În deschiderea seminarului, Ana Selina, președinta Federației “Sindindcomservice”, a salutat participanții, a formulat obiectivele activității și a comunicat despre principalele prevederi ale Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2022-2026 care vizează drepturile salariaților, membri de sindicat, la locul de muncă, obținute în urma negocierilor cu partenerii sociali.

Potrivit organizatorilor, seminarul a fost dedicat activului sindical din ramură în vederea acordării de suport liderilor din organizațiile sindicale primare, astfel încât aceștia să organizeze eficient diverse activități care să contribuie la o mai bună motivare a apartenenței la sindicat.

În cadrul a două paneluri de discuții, împreună cu specialiștii Federației “Sindindcomservice”, cei prezenți au abordat două subiecte de bază: situația actuală în organizațiile sindicale primare și modificările recente ale legislației muncii; motivarea și recrutarea membrilor de sindicat.

Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a apreciat eforturile Federației de a organiza acest seminar util și necesar în cadrul căruia participanții au dat dovadă de implicare, au avut posibilitatea să facă schimb de bune practici, să abordeze problemele cu care se confruntă la nivel de unitate și să identifice împreună soluții.

În context, precizăm că CNSM va implementa în anul 2023 campania sindicală națională cu genericul „Organizația primară – temelia sindicală” orientată spre fortificarea organizaților sindicale primare din Republica Moldova, în conformitate cu prioritățile mișcării sindicale trasate la cel de-al IV-lea Congres al CNSM.