IMG_8501

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu, a efectuat la sfârșitul săptămânii trecute o vizită de lucru în cadrul organizațiilor sindicale primare de la Întreprinderea Mixtă Moldo-Germană „GRISAN HAMB” S.A. și SRL „Dalmors Grup” din mun. Chișinău, afiliate la Federația Sindicatelor din Domeniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenorialului din Republica Moldova „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”.

Liderul sindical a fost familiarizat cu condițiile de muncă de la mai multe subdiviziuni ale acestor întreprinderi, a avut întrevederi cu conducerea întreprinderilor și a participat la o masă rotundă la care a fost prezent activul sindical din cadrul întreprinderilor menționate. Precizăm că peste 130 de salariați de la cele două întreprinderi, care își desfășoară activitatea în sfera comerțului, sunt membri de sindicat.

În cadrul întrevederii cu membrii organizațiilor sindicale primare, Igor Zubcu, președintele CNSM,  a informat despre activitatea Confederației, realizările din ultima perioadă și activitățile planificate, procesul de consultări și negocieri și consultări cu partenerii sociali, cerințele înaintate de sindicate în domeniul protecției social-economice a salariaților, poziția sindicatelor cu privire la stabilirea salariului minim pe țară, modificările la Codul muncii, implementarea și ratificarea Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, importanța aderării CNSM la Confederația Europeană a Sindicatelor.

În context, în discursul său liderul sindical s-a referit la implementarea în anul 2023 a campaniei sindicale naționale „Organizația primară – temelia sindicală”, dedicată organizației sindicale primare.

Valeria Tricolici, președinta Federației „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”, a precizat că în ramură există un dialog social constructiv, iar această vizita a fost așteptată de colectivele de muncă. Salariații au avut posibilitatea să abordeze diferite subiecte și să adreseze întrebări conducerii Confederației. Sindicalista a mai adăugat că Federației a demarat o campanie națională de promovare a importanței contractelor colective de muncă și pune accent pe fortificarea organizațiilor sindicale primare.

De asemenea, Igor Zubcu și Valeria Tricolici au înmânat diplome și distincții specialiștilor de la Întreprinderea „GRISAN HAMB” S.A. și SRL „Dalmors Grup” care s-au remarcat în activitatea profesională.

Precizăm că vizita la cele două întreprinderi din comerț are loc în contextul desfășurării unui proces amplu de consolidare a capacităților organizațiilor sindicale primare la nivel național, în conformitate cu prioritățile mișcării sindicale trasate la cel de-al IV-lea Congres al CNSM.