viber_image_2022-10-26_10-42-31-427

Peste 30 de sindicaliști din cadrul filialelor SRL „Rezina – Gaz” și „Șoldănești – Gaz” a S.A. ”Moldovagaz” au beneficiat de instruiri în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), în cadrul unei activități organizate de Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) și Organizația Sindicală Primară (OSP) de la SRL „Orhei – Gaz” la data de 26 octombrie curent.

La lucrările seminarului, care a avut loc la Rezina, au participat președinta FSCRE, Margareta Strestian, Gheorghe Munteanu, director interimar SRL „Orhei – Gaz”, Natalia Tăvăluc, președinta OSP de la SRL  „Orhei – Gaz”, ingineri, membri ai comitetelor în domeniul SSM, maiștri, lăcătuși și controlori.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE, care presupune un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la adoptarea măsurilor planificate la toate etapele de lucru.

Sindicalista a specificat că atât reprezentanții angajatorilor cât și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM trebuie să fie instruiți în domeniul SSM, să cunoască setul de dispoziții și măsuri pentru prevenirea și reducerea riscurilor profesionale, protecția lucrătorilor la locul de muncă și eliminarea factorilor de risc și de accidentare.

Participanții au fost instruiți de specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, inspector superior.

În cadrul activității, au fost abordate cele mai importante aspecte privind SSM: noile reglementări și cerințe minime în domeniu; obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor; instruirea salariaților în domeniul SSM; examenul medical; constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securitate ce se impun; acordarea primului ajutor medical; utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective; răspunderea pentru încălcarea actelor normative.

Activitatea se înscrie în Planul activităților educaționale pentru trimestrul IV al anului 2022 al FSCRE, având drept obiectiv consolidarea capacităților membrilor de sindicat în domeniul SSM, evaluarea factorilor de risc la locul de muncă, pentru a spori nivelul de aprofundare a cunoștințelor acestora în domeniul dat.