F29B5899-10BF-4A6D-ACDD-F1521433E810-720x340

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) a desfășurat la 26 octombrie curent, la Bălți, seminarul cu genericul ”Drepturile salariaților în atenția sindicatelor”. La activitate au participat președinții Consiliilor Ramurale ale FSLC din zona de nord a țării din 13 raioane.

Scopul acestei activități a fost de a informa și dezvolta competențele liderilor sindicali și de a contribui la consolidarea capacităților sindicatelor de reprezentare a salariaților, inclusiv prin cunoașterea modificărilor de ultimă oră a legislației muncii.

În debutul activității, Nicolae Garaz, președintele FSLC, a menționat că perfecționarea continuă a liderilor este o prioritate a Federației, iar drepturile salariaților, membri de sindicat, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă, trebuie să fie în atenția sindicatelor.

Tatiana Cazacu, șefa secției protecție juridică și social-economică a FSLC, a familiarizat sindicaliștii cu modificările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022.

La fel, sindicaliștii au reiterat aspectele privind  evaluarea condițiilor de muncă și stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile salariaților din ramură. În contextul celor discutate, au fost abordate diverse probleme cu care se confruntă sindicaliștii în teritoriu, specialiștii Federației acordând consultațiile și recomandările de rigoare.

Sindicaliștii au fost informați despre lansarea de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, a aplicației mobile „Drepturile salariaților!”. În acest sens, Mihail Condur, manager IT al CNSM, președintele Biroului de Tineret al FSLC, a explicat modalitatea de instalare și utilizare gratuită a acestei aplicații mobile, beneficiile pe care le oferă tuturor celor care o utilizează – informații despre activitatea CNSM, informații despre ultimele modificări operate în legislația muncii și domeniul social-economic, posibilitatea de a afla răspuns la diverse întrebări.

Activiștii sindicali au abordat și alte subiecte actuale cu referire la starea de lucruri în domeniului culturii, inclusiv problemele cu care se confruntă salariații instituțiilor de cultură din teritoriu cu privire la asigurarea funcționalității instituțiilor și respectarea drepturilor și intereselor profesionale și salariale ale membrilor de sindicat.