IMG_4792

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat miercuri, 12 octombrie, un seminar de instruire a liderilor și activiștilor sindicali din raionul Edineț, fiind prezenți peste 40 de persoane – sindicaliști din educație, agricultură, administrație publică, învățământ, sănătate, servicii publice, silvicultură.

Prin intermediul acestei activități, care face parte dintr-un proiect mai amplu implementat de CNSM la nivel teritorial, Confederația urmărește să contribuie la consolidarea capacităților sindicatelor de reprezentare a salariaților, inclusiv prin cunoașterea modificărilor de ultimă oră a legislației muncii și a priorităților CNSM.

La seminar au fost prezenți Sergiu Iurcu, șef adjunct, Departamentul protecție social-economica al CNSM, Irina Ciudin, consultant superior, Departamentul juridic al CNSM, precum și specialiști de la Inspecția de Stat a Muncii și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raionul Edineț.

Reprezentanții CNSM au adus la cunoștința participanților informații cu privire la modificările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022, inclusiv modificările recente ale legislației în domeniul protecției social-economice.

Stela Ciobanu, reprezentanta CNSM în raionul Edineț, a menționat că activitatea respectivă a fost extrem de utilă activiștilor sindicali. Ei au avut posibilitatea să abordeze diverse subiecte și să afle răspunsuri la multe întrebări, să cunoască de la specialiștii CNSM prioritățile și realizările Confederației, să facă schimb de experiență cu sindicaliști din diverse ramuri, să pună în discuție problemele cu care se confruntă.

Totodată, în ajunul Zilei femeilor din mediul rural, marcată anual la data de 15 octombrie, participanții au discutat despre rolul sindicatelor în protecția social economică și juridică a femeilor din mediul rural, activitatea Comisiei de Femei a CNSM și campaniile desfășurate la nivel național îndreptate spre susținerea femeilor, protecția drepturilor și intereselor lor, combaterea stereotipurilor de gen și formelor de violență împotriva femeilor.

Seminarul dat face parte din activitatea organizată de CNSM cu suportul Fundației  „Fridrich Ebert Stiftung” în cadrul proiectului „Parteneriat viabil, parteneri competenți la nivel teritorial”. Anterior, activități similare au fost organizate în raionale Rezina și Briceni.