IMG_6653

Lipsa forței de muncă calificată, migrația specialiștilor în străinătate, nivelul insuficient de instruire și salarizare, nivelul înalt al economiei informale, oportunități minime pentru tineri, consultările anevoioase între partenerii sociali, constrângeri legate de funcționarea dialogului social la nivel teritorial – sunt doar câteva din problemele cu care se confruntă sindicaliștii și patronatul din construcții și agricultură, enumerate marți, 11 octombrie, în cadrul unui atelier de lucru cu participarea experților de la organizația sindicală 3F din Danemarca.

La atelier au participat reprezentanții Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS” din Republica Moldova, Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind”, Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, reprezentanți ai patronatului din construcții și agricultură.

Părțile au prezentat provocările cu care se confruntă și au menționat că acestea pot fi soluționate prin dezvoltarea parteneriatului social, conform standardelor europene, îmbunătățirea situației legată de pregătirea cadrelor pentru a activa în cele două ramuri care se confruntă cu lipsă tot mai acută a forței de muncă, inclusiv prin preluarea de bune practici în domeniul dialogului social aplicate pe larg în  Danemarca.

La rândul lor, reprezentanții organizației daneze 3F, cea mai mare organizație sindicală din Danemarca, au menționat că sunt interesați să contribuie la dezvoltarea capacităților organizațiilor sindicale și patronale din țările aflate în vecinătatea Uniunii Europene. În acest sens, experții danezi au subliniat importanța dezvoltării unui dialog social constructiv, și îmbunătățirea situației de pe piața muncii.

În cadrul acestei vizite, experții din Danemarca împreună cu reprezentanții sindicatului și patronatului din construcții vor efectua o vizită de lucru la „Centrul de Excelență în Construcții” pentru a se familiariza cu procesul de pregătire a cardelor în domeniul construcțiilor din Republica Moldova.

Este a două vizită de lucru a experților danezi din acest an în Republica Moldova. Anterior, în perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, experții au avut o întrevedere cu conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova unde a fost pusă în discuție situația în domeniul dialogului social, implicarea partenerilor sociali în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina, inclusiv a fost examinată posibilitatea dezvoltării unor proiecte de cooperare.