IMG_0165

Săptămâna trecută, în perioada 12-15 octombrie, Chișinăul a fost gazdă a conferinței internaționale anuale a Sindicatului European al Poliției (European Police Union, EPU), organizată de Sindicatul „Demnitatea”. La lucrările conferinței au participat sindicaliști din ramură din diferite state europene, parteneri sociali din Republica Moldova, reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova.

În contextul riscurilor profesionale sporite, scopul activității a fost de a consolida mișcarea sindicală în vederea asigurării și respectării drepturilor social-economice a polițiștilor și a examina situația la capitolul dat în țările Uniunii Europene, inclusiv țările membre ale EPU.

Jacqueline Hirt, director executiv al Sindicatului European al Poliției, a vorbit despre necesitatea de a elabora și aproba standarde minime de muncă a polițiștilor la nivel european. În mesajul său, Jacqueline Hirt a apreciat eforturile partenerilor sociali din ramură din Republica Moldova care își fac munca cu dedicație și profesionalism în condiții excepționale.

În alocuțiunea sa, Mihail Laşcu, președintele Federației „SINDLEX”, a subliniat că partenerii sociali din ramură depun în permanență eforturi pentru a asigura condiții de muncă mai bune, motivante pentru actualii salariați, atractive pentru tânăra generație, prin intermediul dialogului, negocierilor, Convenției Colective care conține garanții sociale menite să corespundă cerințelor actuale și să contribuie la fortificarea sistemului afacerilor interne.

Angela Otean, președinta Sindicatului „DEMNITATE”, a declarat că această conferință, la care au participat reprezentanți ai sindicatelor de ramură din 8 state europene, constituie un for important în cadrul căruia sunt abordate subiecte de maxim interes, pentru a identifica soluții la problemele existente și a face față în continuare crizelor care afectează grav spațiul de securitate european (criza pandemică, criza refugiaților și războiul din Ucraina, efectele crizei economice).

Prezent la lucrările conferinței, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a salutat participanții la conferință și a apreciat calitatea parteneriatului social în ramură. Liderul sindical a menționat că este o onoare pentru Republica Moldova să fie gazdă a conferinței internaționale anuale a Sindicatului European al Poliției, iar protejarea drepturilor și intereselor salariaților din ramură, membrilor de sindicat, este una dintre preocupările majore ale mișcării sindicale.

Daniella Misail-Nichitin, Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a menționat că acum, în contextul crizelor multiple, când presiunea este tot mai mare pe toate subdiviziunile MAI, crearea condițiilor bune de muncă este un aspect foarte important pentru conducerea ministerului. De pregătirea, dotarea dar și motivația angajaților depinde calitatea serviciilor pe care le oferă MAI. Oficialul a subliniat că doar prin dialog sunt identificate cele mai bune soluții pentru protecția angajaților MAI.

Discuțiile s-au axat pe stabilirea unei cooperări reciproce, prin schimbul de bune practici privind standardele elaborate și aprobate ale UE pentru dotarea și echiparea corespunzătoare a angajaților din domeniu, care va veni să completeze eforturile MAI în acest sens, având în vedere că Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat pentru aderare la UE.

La fel, s-a discutat despre prioritățile stabilite în vederea consolidării garanțiilor sociale și îmbunătățirii pachetului social în contextul multiplelor crize cu care se confruntă sistemul afacerilor interne și a fost adoptată Rezoluția conferinței.

Amintim că Sindicatul „DEMNITATE”, organizație membră a Federației Sindicatelor din Moldova  „SINDLEX”, este membră a Sindicatului European al Poliției. EPU a fost creată în anul 2008 și întrunește circa 20 de organizații sindicale din Europa.