IMG_6679

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în persoana președintelui, Igor Zubcu, și Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” din România, în persoana președintelui, Bogdan Hossu, au încheiat astăzi 12 octombrie 2022, un Acord de colaborare pe domenii de interes comun. Documentul, valabil în perioada 2022–2026, a fost semnat în prezența membrilor Comitetului Confederal al CNSM.

Conform prevederilor Acordului, părțile se declară de acord să colaboreze, să întreprindă acțiuni comune sau coordonate pentru realizarea sarcinilor statutare și scopurilor prevăzute în programele proprii. Totodată, părțile își asumă obligația să facă schimb sistematic de informații, atât despre actele legislative și normative în vigoare, cât și despre cele în curs de elaborare în domeniul muncii, protecției sociale și alte domenii.

De asemenea, părțile vor conlucra în ceea ce privește strategia și tactica fiecărei părți la negocierea și încheierea Acordurilor cu Guvernele respective, alte organe ale administrației publice sau organisme patronale, privind problemele social-economice și cele ce țin de protecția muncii și membrilor de sindicat.

Potrivit lui Igor Zubcu, președinte CNSM, semnarea acestui document va consolida relațiile de prietenie dintre mișcarea sindicală din Republica Moldova și România, va contribui la preluarea de bune practici în domeniul protecției sociale, dialogului social, negocierilor colective, implementarea unor proiecte comune de colaborare.

La rândul său, Bogdan Hossu, președinte Confederația “Cartel ALFA”, a subliniat ca acest document este semnat într-o perioadă când statele din regiune se confruntă cu multiple crize, iar cooperarea pe mai multe dimensiuni va spori șansele de contracarare eficientă a acestor crize prin eforturi conjugate, schimb de experiență, solidaritate sindicală.

Acordul prevede un șir de domenii de colaborare: activității de organizare și recrutare sindicală; securitatea și sănătatea în muncă; culturii, sportului și turismului; organizării tratamentului și odihnei membrilor de sindicat și familiilor lor, inclusiv a copiilor; educației și formării cadrelor sindicale; ocupării forței de muncă; îmbunătățirea reglementărilor legale privind relațiile de muncă în scopul unei mai bune protecții sociale; activității structurilor de femei și tineret; intermedierii relațiilor directe, reciproc avantajoase, cu sindicatele altor țări și organizații sindicale internaționale.

În cadrul evenimentului, Bogdan Hossu, președintele Confederației “Cartel ALFA”, a făcut o prezentare a situației social-economice actuale din România, a vorbit despre problemele cu care se confruntă societatea românească, parteneriat social, acțiunile sindicatelor îndreptare spre susținerea salariaților, și a avut un dialog cu membrii Comitetului Confederal al CNSM unde au fost abordate mai multe probleme.

Precizăm că anterior, la 12 mai 2014, CNSM și Confederația “Cartel ALFA” au semnat un Acord de colaborare pentru perioada 2015-2018.