IMG_3348

Circa 40 de sindicaliști din raionul Briceni, reprezentanți ai salariaților din diferite ramuri ale economiei naționale, au participat marți, 20 septembrie, la un seminar de instruire care a avut obiectivul de a consolida capacitățile sindicatelor de reprezentare a salariaților.

La activitate au participat Lilia Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Sergiu Morari, consilier al președintelui Confederației, Ana Moldovanu, consultant superior, Departamentul protecție social-economică al CNSM.

Reprezentanții CNSM au adus la cunoștința participanților informații cu privire la modificările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022, inclusiv modificările recente ale legislației în domeniul protecției social-economice.

În cadrul activității, sindicaliștii au avut posibilitatea să abordeze diverse probleme cu care se confruntă în teritoriu și să obțină de la specialiștii Confederației recomandări care ar contribui la soluționarea acestora și informații utile.

Sindicaliștii din raionul Briceni au fost familiarizați cu obiectivele CNSM, trasate la Congresul IV, rezultatele consultărilor și negocierilor cu partenerii sociali, propunerile și cerințele înaintate de sindicate în domeniul social-economic, realizările din ultima perioadă ale Confederației. Participanții au apreciat importanța subiectelor abordate, buna organizare, și și-au manifestat interesul de a participa la astfel de activități și pe viitor.

De asemenea, reprezentanții Confederației, împreună cu Galina Gumen, reprezentanta CNSM în raionul Briceni, au avut o întrevedere cu Vitalii Lupașco, președintele Consiliului Raional Briceni. Părțile au discutat despre inițierea procesului de consultări și negocieri cu privire la încheierea Convenției colective (nivel teritorial).

Precizăm că seminarul de instruire a liderilor sindicali din raionul Briceni a fost organizat de CNSM cu suportul Fundației „Fridrich Ebert Stiftung” în cadrul proiectului „Parteneriat viabil, parteneri competenți la nivel teritorial”.