IMG_5102

Fortificarea rolului reprezentanților Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în teritoriu va contribui la promovarea și dezvoltarea dialogului și parteneriatului social, respectarea standardelor naționale și internaționale în domeniul muncii, soluționarea eficientă a problemelor cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat, la nivel teritorial.

Despre aceasta a declarat joi, 15 septembrie, Igor Zubcu, președintele CNSM, la atelierul cu genericul „Activitatea reprezentanților CNSM în teritoriu – impact asupra mișcării sindicale”, organizat de Confederație la Institutul Muncii în perioada 15-16 septembrie. La atelier participă conducerea CNSM, reprezentanți ai Confederației în teritoriu, specialiști de la CNSM.

Președintele CNSM a trecut în revistă principalele activități desfășurate de Confederație în ultima perioadă: activitatea în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și propunerile înainte de sindicate, semnarea Convenției cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, semnarea Memorandumului de colaborare dintre partenerii sociali în cadrul campaniei „Trecem pe Alb”, importanța și rezultatele vizitei delegației înalților oficiali de la Biroul Organizației Internaționale a Muncii pentru Activitățile Lucrătorilor, eforturile îndreptate spre aderarea la Confederația Europeană a Sindicatelor.

Totodată, liderul sindical a menționat că Confederația mizează pe rolul reprezentanților săi în teritoriu pentru a impulsiona parteneriatul social și a dat asigurări că va oferi tot sprijinul necesar pentru dinamizarea activității acestora la nivel teritorial, prin solidaritate, eforturi comune, dedicație, în vederea atingerii obiectivelor mișcării sindicale trasate la lucrările Congresului IV al CNSM.

În cadrul activității, reprezentanții CNSM în teritoriu au participat la mai multe paneluri de discuții unde au avut posibilitatea să abordeze problemele cu care se confruntă, să facă schimb de experiență și bune practici, să vină cu propuneri legate de îmbunătățirea activității mișcării sindicale, să-și expună viziunile despre activitatea mișcării sindicale, planurile și prioritățile pentru următoarea perioadă.

Sindicaliștii au abordat mai multe subiecte: organizare, instruire și informare: provocări și perspective; protecția social-economică a membrilor de sindicat, protecția juridica a membrilor de sindicat prin prisma ultimilor modificări la Codul muncii, și au avut oportunitatea de a se familiariza cu practici eficiente de comunicare instituțională, consultări și negocieri colective la nivel național și teritorial.

De asemenea, conducerea CNSM a informat despre lansarea programului de mentorat pentru reprezentanții CNSM în teritoriu. Programul dat urmărește să dezvolte activitatea sindicatelor la nivel de teritoriu, să asigure coeziune dintre reprezentanți CNSM din diferite regiuni, să faciliteze schimbul de experiență dintre ei prin activități comune care vor fi organizate pe parcursul unui an de zile. Programul va finaliza cu o sesiune de evaluare a activităților de mentorat realizate în această perioadă și o analiză a impactului.

Precizăm că, reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă interesele Confederației Naționale a Sindicatelor în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II. Reprezentantul CNSM în teritoriu conlucrează cu președinții structurilor sindicale teritoriale ale organizaților-membre ale CNSM, precum și cu liderii  organizațiilor sindicale primare din teritoriu în vederea promovării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a parteneriatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM.

[Best_Wordpress_Gallery id=”400″ gal_title=”atelier reprezentanti teritoriu”]