IMG_3347

În perioada 20-21 septembrie curent, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu, a participat la seminarul internațional cu genericul „Capcanele menținerii salariilor la un nivel scăzut”, care s-a desfășurat în România, fiind organizat de Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”.

În cadrul seminarului s-a discutat despre impactul pe care îl va avea Directiva UE privind salariile minime adecvate asupra stabilirii salariilor minime din țările UE. Astfel, Directiva prevede că salariul minim trebuie să fie stabilit în mărime de cel puțin 60 la sută din salariul median pe țară sau cel puțin în mărime de 50 la sută din salariul mediu pe economie. De asemenea, Directiva prevede că salariul minim trebuie să fie stabilit prin negocieri și să acopere cu contracte colective de muncă cel puțin 80 la sută din salariați.

Totodată, participanții la seminar au discutat despre rolul și responsabilitatea partenerilor sociali în stabilirea salariului minim. Respectiv, esența constă în faptul că trebuie sporite capacitățile sindicatelor de a negocia și a stabili salarii minime pentru un trai decent.

Salariul minim, lăsat fără atenție de guvernare timp îndelungat

Vorbind despre situația privind stabilirea salariului minim în Republica Moldova, președintele CNSM a menționat că, în perioada anterioară, salariul minim a fost stabilit în mărime de 1000 de lei moldovenești încă în anul 2014. Acest salariu a fost declarat drept neconstituțional în anul curent. Problema a fost menținută din cauză că majorarea lui nu putea fi acoperită financiar pentru sfera bugetară. Se majora garanția minima (cuantumul minim garantat al salariului doar în sectorul real, din 1 aprilie a.c., la 3500 de lei).

„Doar actualmente, la insistența partenerilor sociali, mai cu seamă a sindicatelor, s-a decis stabilirea unui salariu minim unic pe țară de 3500 de lei moldovenești, ceea ce este, de exemplu, 890 de lei românești. (În România, salariul minim este de 2550 de lei românești sau circa 10.000 de lei moldovenești)”, a menționat Igor Zubcu.

Există problema stabilirii salariului minim prin negocieri

Cadrul legal în R. Moldova (Legea salarizării nr. 847/2002 și Legea nr. 1432/2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim) stabilește că:

Necesitatea modificării cuantumului salariului minim se examinează de către Guvern, împreună cu patronatele şi sindicatele, cel puţin o dată pe an.

Cuantumul salariului minim se reexaminează de către Guvern după consultarea prealabilă a patronatelor şi sindicatelor, ţinându-se cont de modificarea indicelui preţurilor de consum şi de evoluţia salariului mediu pe economia naţională în perioada de referinţă, de volumul produsului intern brut, de productivitatea muncii, precum şi de mărimea valorică a minimului de existenţă.

Salariul minim se stabilește și se reexaminează de Guvern în modul prevăzut de legislație, după consultarea partenerilor sociali, în funcție de rata medie anuală a inflației și de rata de creștere a productivității muncii la nivel național.

Salariul minim se stabilește prin negocieri doar la nivel de ramură și mai jos (unitate).

Salariul minim nu se negociază în sfera bugetară.

Sindicatele din R. Moldova, împreună cu patronatele, solicită ca salariul minim la nivel național să fie stabilit prin negocieri!

O nouă abordare a mărimii salariului minim – în mărime de 50% din salariul mediu pe țară (salariul mediu prognozat)

„La etapa actuală, CNSM, de comun acord cu CNPM, pornind de la situația regională a mărimii salariului minim, precum și pentru a asigura o menținere a puterii de cumpărare a salariilor, ținând cont de rata înaltă a inflației (34% în timp de un an de zile și 23% de la începutul anului), au convenit să revendice o creștere a salarului minim. CNSM a solicitat ca salariul minim să fie în mărime de 50% din salariul mediu prognozat pentru anul 2022 – 4950 de lei. Așteptăm răspunsul angajatorilor. Această abordare este în concordanță cu Carta Europeană Socială revizuită și, mai nou, cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană”, a relevat Igor Zubcu.

Notăm, aici, că cele mai mari salarii minime sunt în Luxemburg, Irlanda şi Germania, iar cele mai mici în Bulgaria, Letonia şi Estonia. În UE, 21 din 27 de ţări au salariu minim prevăzut de lege, iar în celelalte şase (Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia şi Suedia), nivelurile salariilor sunt determinate prin negocieri salariale colective.

Salarii medii adecvate în concordanță cu necesitățile salariaților

CNSM a elaborat, încă în 2016, o metodologie de estimare a necesităților salariaților și a necesarului de salarii care să acopere aceste necesități – Bugetul Rațional de Consum.

Astfel, în 2016, acest buget constituia 25 de mii de lei pentru o familie din patru persoane (inclusiv doi copii).

Ziarul “Vocea Poporului