???????????????????????????

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a înaintat în adresa Ministerului Finanțelor un set de propuneri cu privire la modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, menite să înlăture inechitățile și carențele existente și să îmbunătățească situația la capitolul salarizarea angajaților care activează în sistemul bugetar.

Sindicaliștii propun stabilirea unei valori de referință unică pentru toți salariații din sectorul bugetar (respectiv, anularea valorilor de referință derogatorii de la valoarea generală pentru anumite categorii de angajați) și a unor coeficienți specifici pe sectoare sau domenii.

Totodată, s-a propus majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar prin creșterea efectivă a salariului de bază (raportat la salariul minim pe țară), și nu prin introducerea unor sporuri noi sau majorarea mărimii sporurilor la salariul de bază. În condițiile reglementărilor actuale, sporurile aplicate la salariul de bază depășesc mărimea efectivă a salariului de bază, or anume acest aspect s-a dorit a fi exclus prin implementarea noului sistem de salarizare în sectorul bugetar în anul 2018.

De asemenea, sindicaliștii au venit cu propunerea de a urgenta reevaluarea sistemică a funcțiilor din sectorul bugetar pentru a restabili echitatea la stabilirea claselor de salarizare.

Propunerile sindicatelor, de asemenea, se referă la o mai bună diferențiere dintre treptele de salarizare pentru a motiva angajații din sectorul bugetar pentru activitate îndelungată în muncă; acordarea premiului anual în mărime de un salariu mediu lunar; introducerea plății ajutorului material, de care salariatul să beneficieze, în baza unei cereri scrise; stabilirea unei diferențe rezonabile între clasele de salarizare, în scopul asigurării echității sociale cu privire la tratamentul egal și a remunerării egale pentru muncă de valoare egală pentru mai multe categorii de salariați.

În contextul necesității înlăturării inechităților existente în sistemul de salarizare al angajaților din cultură, s-a propus atribuirea claselor de salarizare pentru vechime în muncă pentru conducătorii unităților bugetare din domeniul culturii, ceea ce va asigura echitate între personalul cu funcții de conducere și execuție. Menționăm, că salariul angajaților din domeniul culturii este semnificativ mai mic decât al celor din domeniile conexe, fapt ce va duce, inevitabil, la migrarea specialiștilor în continuare în alte domenii precum și la imposibilitatea atragerii specialiștilor calificați în domeniul culturii.

O altă propunere vizează majorarea claselor de salarizare pentru cercetătorii științifici din domeniul sănătății, care actualmente au salarii mult mai mici decât medicii practicieni.

Sindicaliștii au mai venit cu propunerea ce ține de necesitatea majorării salariilor personalului din cadrul instituțiilor penitenciare, care, în valoarea lor absolută, sunt sub nivelul salariilor din alte organe ale instituțiilor de forță. Se propune de majorat clasele de salarizare pentru categoria respectivă de salariați cu cel puțin 5 clase, dar și alte modificări esențiale în partea ce ține de stabilirea claselor de salarizare pentru funcțiile din cadrul sistemului penitenciar în vederea excluderii inechităților existente.

Toate propunerile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018 pot fi accesate aici.

Departamentul protecție social-economică

Departamentul mass-media și relații internaționale