birou comisia tripartita

Astăzi, 19 august, Biroul executiv al Comisiei naţionale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-a întrunit în ședință, la care au participat reprezentanţii partenerilor sociali de nivel naţional.

În cadrul ședinței, a fost aprobată ordinea de zi a următoarei şedinţe a CNCNC, care va avea loc la data de 26 august curent, unde vor fi abordate mai multe chestiuni privind situația social-economică și în domeniul muncii din Republica Moldova.

Astfel, la ședința din 26 august, partenerii sociali vor examina următoarele chestiuni:

  • cu privire la examinarea proiectului de lege privind Casa Socială a Constructorilor; cu privire la propunerile CNSM și CNPM privind mărimea salariului minim începând cu luna ianuarie 2023;
  • cu privire la examinarea proiectului Convenției colective (nivel național) privind sporurile de compensare pentru munca în condiții nefavorabile;
  • cu privire la inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr.167/1988 privind securitatea și sănătatea în construcții.

Reprezentanții Guvernului, Patronatelor și Sindicatelor vor pune în discuții subiecte legate de garanțiile acordate tinerilor specialiști la angajare în câmpul muncii, promovarea Codului construcțiilor, reglementarea activității piețelor și a activității în bază de patentă, revizuirea venitului lunar minim garantat și examinarea propunerilor de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, în vederea indexării venitului minim garantat.

Totodată, vor fi examinate propunerile din partea partenerilor sociali la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ține de realizarea obiectivelor politicii fiscale şi vamale pentru anul 2023.

Amintim că săptămâna aceasta, sindicatele și patronatele au inițiat discuții cu privire la necesitatea stabilirii, începând cu 1 ianuarie 2023, a unui salariu minim unic pe țară de cel puțin 50% din salariul mediu lunar pe economie prognozat, conform Cartei sociale europene revizuite. Cei doi parteneri sociali au declarat că majorările de salarii operate în sectorul bugetar și cel real nu acoperă majorările de prețuri și tarife din ultima perioadă, iar nivelul ridicat al inflației, care ar putea ajunge până la 34,7%, necesită măsuri prompte din partea statului pentru a sprijini populația.

Departamentul mass-media și relații internaționale