298873001_206891631679537_6245970445744264712_n

Zeci de reprezentanți ai administrațiilor publice locale și organizațiilor societății civile, inclusiv lideri sindicali de diferite niveluri, și-au consolidat abilitățile de a realiza auditul de gen pentru politici publice și a elabora planuri de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen prin prisma reprezentării intereselor și necesităților specifice ale tuturor cetățenilor din localitățile și grupurile pe care le reprezintă.

În perioada 22-23 august, beneficiarii activităților de instruire, organizate de Institutum Virtutes Civilis, au participat la partea a II-a de sesiuni dedicate realizării auditului de gen și elaborării planului de acțiuni pentru egalitate de gen.

Cei prezenți, au participat la mai multe exerciții interactive în cadrul cărora au  identificat definițiile pentru noțiunile din domeniul egalității de gen, au fost familiarizați cu principiile planificării auditului de gen, cum este organizat acest tip de audit, cum are loc punerea în aplicare a auditului de gen, cum se formează echipele de facilitare a auditului de gen.

În cadrul atelierelor de lucru participanții au elaborat proiecte de audit de gen, care au inclus etape de pregătire și documentare, analiza documentelor în baza întrebărilor propuse, identificarea percepției și comportamentelor privind egalitatea de gen în cadrul unei entități.

De asemenea, au fost puse în discuție sfaturi practice pentru realizarea auditului de gen, instrumente de analiză a datelor, elaborarea structurii și conținutului raportului auditului de gen, mijloace de stocare a informației, aspecte de confidențialitate și nedivulgare a sursei de informare.

Participanții au învățat ce trebuie să conțină un plan de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen, cum sunt stabilite obiectivele și intervențiile pentru asigurarea egalității de gen, cum are lor stabilirea valorilor de bază și a valorilor țintă pentru atingerea dimensiunii de gen în entitate/politici/programe/servicii, care sunt indicatorii și metodologia de evaluare a unui asemenea plan.

În prima parte a sesiunilor de instruire, care au avut loc în perioada 11-12 august, participanții au fost ghidați cum să se implice în procesele de elaborare, realizare și monitorizare a politicilor publice din perspectiva de gen, inclusiv în consultarea proiectelor și documentelor de politici, urmărind ca acestea să reflecte interesele și necesitățile specifice ale tuturor locuitorilor comunității: femei, bărbați, vârstnici, copii, persoane cu dizabilități.

Cele două sesiuni de instruire sunt parte a proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Friedrich Ebert Stiftung Moldova și Institutum Virtutes Civilis, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Friedrich-Ebert-Stiftung.

Departamentul mass-media și relații internaționale