Camera de comert

Astăzi, 27 iulie, la Chișinău s-a desfășurat Congresul V Ordinar al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI). La eveniment au participat factori de decizie din Republica Moldova și de peste hotare, inclusiv conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Agenda Congresului a inclus prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2017–2022 și aprobarea programului de activitate pentru următorii cinci ani, precum și alegerea Consiliului Camerei; Comisiei de Cenzori; președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

În cadrul Congresului, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a venit cu un mesaj de salut, dorind participanților mari succese pe viitor. Liderul sindical a apreciat înalt conlucrarea dintre CNSM și CCI, subliniind participarea Confederației la desfășurarea concursului anual „Marca Comercială a Anului”, CNSM fiind membru al Comitetului organizatoric.

„Instituțiile noastre sunt apolitice, independente, și lucrăm pentru beneficiul Republicii Moldova. CCI reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor, a mediului de afaceri. CNSM reprezintă interesele salariaților care activează la aceste unități economice. Prin activitățile pe care le desfășurăm, aducem un aport indispensabil la dezvoltarea social–economică a Republicii Moldova și accelerarea procesului de integrare europeană a țării.”, a specificat Igor Zubcu.

Liderul sindical a subliniat că cooperarea dintre cele două instituții este imperativă în zilele noastre, când situația social-economică în țară este dificilă, iar promovarea la toate nivelurile a principiilor parteneriatului și dialogului social va aduce beneficii întregii societăți.

În discursul său, președintele CNSM a menționat că Confederația susține investițiile străine în Republica Moldova, deoarece contribuie la dezvoltarea țării și creează locuri de muncă, sindicatele însă doresc ca salariații de la aceste companii să muncească în condiții decente, fapt ce poate fi asigurat prin crearea organizațiilor sindicale în aceste entități.

Totodată, Igor Zubcu s-a referit la mai multe obiective importante de colaborare pe viitor: asigurarea pieței cu forță de muncă bine pregătită; implicarea în organizarea învățământului profesional dual; intensificarea colaborării în domeniul securității și sănătății în muncă; combaterea muncii nedeclarate, informale, și a achitării salariilor în „plic”.

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este cea mai mare asociație de business din Republica Moldova, care reunește peste 1100 membri, întreprinderi mari, mici și mijlocii din toate ramurile economiei și este membră a Camerei de Comerţ Internaţionale (ICC) și Asociaţiei Europene a Camerelor de Comerţ (EUROCHAMBRES).

Amintim că, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova au încheiat la data de 3 noiembrie 2017 un Acord de colaborare, care prevede acțiuni comune privind consolidarea mediului de afaceri și protejarea social–economică a salariaților.

Mai multe informații despre Congresul V Ordinar al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, le puteți accesa pe pagina web https://chamber.md/.