trecem la alb

Comitetul executiv al Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ”SINDICONS”, întrunit la data de 22 iulie curent, în ședință ordinară, a examinat un subiect important ”Cu privire la susținerea Campaniei naționale ”Trecem pe alb””.

Secretarul de Stat în domeniul raporturilor de muncă și asigurărilor sociale, dna Corina Ajder, prezentă la ședință, a subliniat, că „Trecem pe alb” – este mesajul pe care l-a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale în data de 7 iulie, prin lansarea campaniei cu același slogan. Campania cheamă instituțiile statului să coopereze pentru a combate împreună munca nedeclarată și informează publicul despre beneficiile muncii la alb și măsurile desfășurate de Guvern în acest scop.

La ședință au luat cuvântul reprezentanții Ministerului Infrastructurii și dezvoltării Regionale din R.M. și a Federației Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții prin care și-au expus părerile referitor la Compania de i9nformare și oportunitatea desfășurării acesteia.

Membrii Comitetului Executiv au susținut Declarația-Apel a partenerilor sociali din ramura construcțiilor privind Campania Națională ”Trecem pe alb”, semnată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al R.M., Federația Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții, Federația Patronală a Constructorilor, Drumarilor, și Producătorilor Materialelor de construcție ”CONDRUMAT” și Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ”SINDICONS” în cadrul ședinței Comisiei pentru consultări și negocieri colective din ramura construcțiilor din 19 iulie 2022.

Textul Declarației apel poate fi accesat aici.

La ședință au luat cuvântul reprezentanții Ministerului Infrastructurii și dezvoltării Regionale din R.M. și a Federației Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții prin care și-au expus părerile referitor la Compania de i9nformare și oportunitatea desfășurării acesteia.

Prin Hotărârea Comitetului Executiv, organizațiile sindicale primare, afiliate, vor examina în cadrul ședințelor comitetelor sindicale chestiunea în cauză pentru a organiza o informare cât mai eficientă a salariaților despre consecințele și riscurile la care se supun aceștia, pentru a nu accepta sub nici o formă munca neformală și ridicarea salariilor nedeclarate.

 

La finele Campaniei Naționale ”Trecem, pe alb”,  partenerii sociali din  ramură, într-o ședință comună, vor evalua mersul Campaniei și vor examina rezultatele acesteia și va veni cu propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ într-u diminuarea muncii ”la negru” și achitarea ”salariului în plic”.