cncnc

La 27 iulie curent, a avut loc ședința extraordinară a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC). Partenerii sociali au aprobat avizul CNCNC la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, inițiativa legislativă nr.146 din 20.04.2022, care vizează modificarea Codului muncii.

După cum s-a menționat în cadrul ședinței, avizul CNCNC este rezultatul activității partenerilor sociali din ultimele 3 luni de consultări publice, unde reprezentanții CNSM, participând la cele 6 ședințe de lucru, au venit cu soluții și argumente asupra mai multor puncte prevăzute în proiect, autorii acestuia dând asigurări că propunerile sindicatelor vor fi luate în considerare.

Un aspect important, care necesită a fi menționat, este faptul că la punctele din proiectul de lege unde nu s-a ajuns la un consens, argumentele fiecărui partener social au fost incluse în aviz.

Deși sindicaliștii au apreciat efortul depus de partenerii sociali, de consultări publice asupra proiectului avizat, aceștia au reiterat necesitatea implicării mai active și eficiente pe viitor a partenerilor de dialog social în procesul de consultări și negocieri, în vederea asigurării unui dialog social veritabil.

Sindicatele vor analiza legea de modificare a unor acte normative, care urmează a fi adoptată de Parlamentul Republicii Moldova, și, după caz, vor întreprinde măsurile ce se vor impune, inclusiv sesizări către organismele internaționale.

Avizul CNCNC la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, inițiativa legislativă nr. 146 din 20.04.2022, poate fi accesat aici.