rezina5

Reprezentanții Comisiei locale pentru consultări și negocieri colective din raionul Rezina, Organizației Internaționale a Muncii (OIM), Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, mediului de afaceri și patronatului, au discutat joi, 21 iulie, pe marginea procesului de elaborare și implementare a Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) în raionul  Rezina.

Potrivit reprezentanților OIM, Parteneriatul Local de Ocupare (LEP) se bazează pe cooperarea partenerilor publici și privați la nivel național și local, cum ar fi autoritățile publice locale, instituțiile de învățământ, serviciile de ocupare a forței de muncă, sindicate, antreprenori, interesați să identifice soluții pentru provocările pieței muncii din comunitatea lor.

Obiectivul principal al LEP-urilor constă în crearea locurilor de muncă și trecerea la ocuparea formală a forței de muncă. Mai exact, în baza unei analize a provocărilor pieței muncii locale, LEP-urile identifică și implementează intervențiile necesare pentru crearea și formalizarea locurilor de muncă, inclusiv pentru persoanele cu risc de excluziune socială.

Astfel, LEP-urile vor contribui la crearea și formalizarea locurilor de muncă, în special pentru locuitori aflați în situații vulnerabile, inclusiv tinerii care nu sunt încadrați în câmpul muncii și nici nu urmează o formă de instruire sau pregătire profesională (NEETs). De asemenea, LEP-urile vor contribui la lansarea noilor afaceri în sectoare cu potențial de creare a locurilor de muncă.

Cele două LEP-uri, din Rezina și Soroca, vor fi implementate până la finele anului 2023 cu asistența financiară a OIM. Raioanele respective au fost selectate de către o comisie formată din reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și  Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, conform unor criterii de selectare elaborate de OIM ca urmare a analizei pieței muncii.

După cum s-a menționat în cadrul ședinței, LEP-urile și-au demonstrat eficiența în Republica Moldova, ceea ce a determinat organizațiile implicate în implementarea lor să analizeze posibilitatea de a dezvolta un program național, care va avea la temelie dialogul social tripartit, care să răspundă provocărilor de muncă decentă, să contribuie la elaborarea și implementarea politicilor, strategiilor și planurilor naționale incluzive, sustenabile și echitabile, respectiv la crearea unor standarde mai bune de viață pentru toți.

Totodată, alte opt raioane selectate (Anenii Noi, Orhei, Ungheni, Drochia, Florești, Călărași, Ocnița și municipiul Bălți) vor beneficia de asistența metodologică a OIM pentru a fi pregătite să implementeze LEP-uri în viitor.

Amintim că în perioada 2018-2020, OIM a pilotat pentru prima dată în Republica Moldova un LEP în raionul Cahul, contribuind la crearea și formalizarea a 208 locuri de muncă, lansarea și extinderea a 72 de afaceri în sectoare precum apicultura, industria creativă, meșteșugărit și servicii; crearea a 2 cooperative în apicultură și producerea brânzeturilor tari. În jur de 882 persoane din raionul Cahul, inclusiv cei supuși riscului de excluziune socială, au beneficiat direct de oportunitățile oferite. În perioada 2020-2022, au fost implementate alte două LEP-uri în raioanele Cantemir și Căușeni.