_MG_5756

La 19 iulie curent, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, a avut o întrevedere cu reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii (OIM) – Judith Dongus, ofițer profesional junior pentru dezvoltarea întreprinderilor și crearea locurilor de muncă din cadrul Oficiului OIM pentru Europa Centrală și de Est, Violeta Vrabie și Natalia Iachimov, coordonatoare de proiecte ale OIM. Stimularea și tranziția spre economia verde în Republica Moldova, au fost temele abordate în cadrul discuțiilor.

Judith Dongus a informat despre lansarea proiectului OIM „Stimularea economiei verzi în Republica Moldova pentru crearea locurilor de muncă noi și decente” și prioritățile acestui proiect care se vor axa pe susținerea tranziției spre economia verde a sectorului de servicii din agricultură. Dongus a subliniat importanța asigurării unui dialog între partenerii sociali pentru facilitarea acestui proces complex, ce presupune inclusiv crearea locurilor de muncă durabile, protecție adecvată pentru lucrători, precum și instruirea și recalificarea acestora.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a precizat că tranziția echitabilă spre o economie verde, durabilă, este o prioritate, mai cu seamă în agricultură, în cadrul căreia activează un număr impunător de angajați. Această tranziție, spre o economie durabilă, trebuie să asigure și crearea unor locuri de muncă decente, cu o remunerare adecvată.

Natalia Iachimov, coordonatoare a acestui proiect, a menționat că activitățile care vor fi desfășurate vor contribui la stimularea inițierii afacerilor verzi, implementarea tehnologiilor durabile și informarea despre oportunitățile și beneficiile economiei verzi.

De asemenea, s-a discutat despre respectarea drepturilor și acordarea garanțiilor pentru salariații din agricultură, despre prevederile legale în domeniul angajării zilierilor. Prevederile actuale nu le asigură un nivel de protecție adecvat unui trai decent, fiind lipsiți de garanțiile prevăzute de lege pentru salariații cu contract individual de muncă. S-a menționat că sindicatele s-au expus de mai multe ori referitor la ineficiența mecanismului, care este în detrimentul persoanelor angajate în agricultură la munci necalificate.

Totodată, liderul sindical a menționat necesitatea recalificării persoanelor angajate ca urmare a implementării principiilor economiei verzi și asigurarea condițiilor de muncă decente cu o remunerare echitabilă.