sindindcomservice-1170x600

Convocați săptămâna trecută în cadrul unei ședințe de lucru, partenerii sociali din ramura gospodărie locativ-comunală au dezbătut pe marginea introducerii mai multor modificări necesare în Convenția colectivă (nivel ramural) pentru anii 2022-2026. Părțile au discutat cele mai stringente probleme din cadrul întreprinderilor din gospodăria locativ-comunală.

În cadrul ședinței, s-au pus în discuție propunerile care vizează completarea listei lucrărilor în condiții de muncă grele și nocive pentru care pot fi stabilite suplimente la plată salariaților. Astfel, a fost propus un capitol ce vizează lucrările destinate domeniului prestării serviciilor funerare, cât și adaptarea prevederilor privind măsurile de protecție a salariaților în condițiile climaterice cu temperaturi ridicate în mediul înconjurător și în încăperile de activitate.

În același timp, partenerii sociali s-au referit la problemele cu care se confruntă actualmente întreprinderile de ramură, reprezentanții părții patronale au informat membrii Comisiei care sunt impedimentele în ajustarea tarifelor necesare pentru a nu duce întreprinderile la falimentare, precum și în reglementarea și estimarea cât mai corectă și eficientă a consumurilor și cheltuielilor, suportate de către întreprinderi la îndeplinirea lucrărilor.

Totodată, întru respectarea planului activității Comisiei ramurale pentru consultări și negocieri colective pentru anul 2022, a fost prezentată analiza cu privire la activitatea comitetelor sindicale privind controlul îndeplinirii prevederilor Contractelor colective de muncă și a prevederilor Convenției colective (nivel de ramură) în vederea îmbunătățirii eficienții procesului de negocieri.

Amintim că la finele anului 2021, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri ”Sindindcomservice” și Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova au semnat noua Convenție colectivă (nivel ramural) pentru anii 2022-2026.

Convenția colectivă este actul juridic ce determină principiile generale de reglementare a raporturilor de muncă, sociale, și economice între salariați și angajatori, condițiile generale de retribuire a muncii, garanțiile de muncă și înlesnirile angajaților, de asemenea, determină drepturile, obligațiunile și responsabilitatea părților parteneriatului social.

Departamentul mass-media și relații internaționale