poza

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Igor Zubcu, se află săptămâna curentă într-o vizita de lucru în Kârgâzstan. Liderul sindical participă la seminarele „Organizațiile muncitorilor și viitorul economiei informale” și „Muncă decentă pentru pace și reziliență: Rolul sindicatelor din Asia Centrală în atenuarea consecințelor dezastrelor naturale și ale conflictelor din regiune”, organizate de Organizația Internațională a Muncii (OIM), Consiliul Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), și Federația Sindicatelor din Kârgâzstan.

La aceste activități mai participă Veaceslav Rufala, președintele Federației Sindicatelor din Energetică și Industrie, și Dorin Suruceanu, șef al Departamentului educație și cercetare al Institutului Muncii. De asemenea, sunt prezenți lideri ai organizațiilor sindicale din Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, experți de la OIM și ITUC.

În cadrul activităților, participanții vor efectua schimb de experiență cu privire la combaterea economiei informale, rolul și acțiunile întreprinse în acest sens de către organizațiile sindicale, respectarea drepturilor salariaților, membri de sindicat, dezvoltarea parteneriatului social în țările din regiune, vor fi familiarizați cu bune practici implementate la nivel internațional în domeniul combaterii economiei informale.

Totodată, sindicaliștii vor pune în discuție impactul crizelor multiple care afectează salariații și economiile în ansamblu, provocările legate de viitorul muncii, activitățile cu privire la consultările și negocierile colective, implementarea Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, consolidarea capacităților organizațiilor sindicale pentru a face față crizelor curente.

Cei prezenți, vor examina mai multe rapoarte și documente ale OIM-ACTRAV, vor fi familiarizați cu diverse practici de organising sindical, experiența mai multor țări privind integrarea diverselor categorii de lucrători care activează în economia informală în cea formală și aderarea acestora la sindicate.

După cum s-a comunicat, pentru următoarea perioadă prioritățile organizaților sindicale vor fi axate în continuare pe respectarea drepturilor omului și îmbunătățirea condițiilor de muncă, construirea păcii, egalitatea în drepturi, protecția socială pentru toți, tranziția la producția ecologică, realizarea unei munci decente, reconstrucția social-economică în perioada post-pandemică.

Activitățile menționate, desfășurate în Kârgâzstan, fac parte din proiectul “Tranziția de la economia informală la economia formală”, implementat de Organizația Internațională a Muncii în Kârgâzstan și Uzbekistan.

Departamentul mass-media și relații internaționale