grafic-sus-1

În scopul asigurării tratamentului egal și a remunerării egale pentru munca de valoare egală salariaților din ramura culturii, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) a pregătit mai multe propuneri în vederea modificării și completării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Astfel, sindicaliștii din cultură propun completarea Legii nr. 270/2018 cu un articol nou – „Articolul 21 – Ajutorul material unic” cu următorul conținut: ”Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de ajutor material unic care se constituie ca parte componentă a indemnizației de concediu. Modul și condițiile de acordare a ajutorului material unic vor fi prevăzute de contractul individual de munca și/sau de contractul colectiv de muncă, precum și de convențiile colective nivel de ramură”.

Sindicaliștii precizează că doar în acest context ajutorul material deja devine ca o plată stimulatorie, componentă a sistemului de salarizare, și nu ca o necesitate personală de recuperare a unor cheltuieli.

De asemenea, FSLC propune majorarea claselor de salarizare pentru funcția de bibliotecar/bibliograf principal, (Clasa de salarizare -50, Coeficientul de salarizare-2,79) care ierarhic, și conform practicii biblioteconomice, a atribuțiilor desemnate, este următoarea după funcția de director/șef filială (Clasa de salarizare – 61, coeficientul de salarizare 3,51).

Sindicaliștii susțin că complexitatea sarcinilor bibliotecarilor/bibliografilor nu este mai mică decât a cadrelor didactice, ambele profesii având ca scop educarea, instruirea, cercetarea şi învățarea pe tot parcursul vieții membrilor comunității.

O altă solicitare a sindicaliștilor din cultură se referă la atribuirea claselor de salarizare pentru vechime în muncă pentru conducătorii unităților bugetare din domeniul culturii, ceea ce va asigura echitate între personalul cu funcții de conducere și execuție.

Potrivit unui comunicat al FSLC, sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar necesită perfecționarea cadrului legislativ. Salariul angajaților din domeniul culturii este semnificativ mai mic decât al celor din domeniile conexe, iar acest fapt ce va duce, inevitabil, la migrarea în continuare în alte domenii precum și la imposibilitatea atragerii specialiștilor calificați în domeniul culturii.

În context, precizăm că Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în colaborare cu centrele sindicale național-ramurale, elaborează un set de propuneri la modificarea și completarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Departamentul mass-media și relații internaționale